V sklopu arheoloških raziskav najdene ostanke kamnitega zidu bodo v skladu s konservatorskimi smernicami ustrezno zavarovali.

Prvo zasnovo je grad Borl dobil v 12. ali 13. stoletju. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Prvo zasnovo je grad Borl dobil v 12. ali 13. stoletju. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Po navedbah ministrstva za kulturo dela opravljajo v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo, ki v sklopu celovite sanacije grajskega pobočja sanira tudi območje grajske terase. V obnovo in investicijsko vzdrževanje gradu Borl v občini Cirkulane so od leta 1995 do leta 2017 vložili skoraj 750.000 evrov, za redno vzdrževanje pa letno namenijo okoli 10.000 evrov, pravijo na ministrstvu za kulturo.

Ministrstvo je v sklopu prednostnih naložb varstva in obnove biotske raznovrstnosti in spodbujanja ekosistemskih storitev v aktualni finančni perspektivi uspelo zagotoviti evropski denar za obnovo petih objektov kulturne dediščine. Med njimi je tudi 1,8 milijona evrov za dela na gradu Borl, namenjenih interpretaciji pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti naravne in kulturne dediščine.

Sorodna novica Na gradu Borl potekajo prva obljubljena obnovitvena dela

Prva dela so začeli že leta 2016, v tem času pa med drugim izvedli pripravljalna dela, ki so potrebna za izvedbo gradbeno-obrtniških del, notranje opreme, avdio-vizualne opreme in razstavne opreme ter za ureditev okolice. Pripravili so tudi projektno nalogo za izvedbo razstavne opreme, ki jo je potrdilo ministrstvo za okolje in prostor, ter partnerski sporazum z Zavodom za varstvo narave. Urejeni sta projektna in investicijska dokumentacija, izbran je bil projektant notranje in razstavne opreme ter izdelovalec programske naloge in idejnega načrta za naravovarstvene vsebine. Po potrditvi vloge vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo izvedli razpis za izvedbo del.

S tem projektom se je po neuspešnih poskusih prodaje gradu ministrstvo vendarle odločilo objekt obdržati v svoji lasti. V obnovljenem delu načrtujejo prirodoslovno razstavo. Razstavljene vsebine bodo razdeljene v tri sklope, dva bosta na prostem, tretji, največji, pa bo v prostorih v gradu ter na opazovalni točki na grajski ploščadi.

Grad Borl je država v preteklosti večkrat skušala prodati, vendar vsakič neuspešno. Foto: Bobo
Grad Borl je država v preteklosti večkrat skušala prodati, vendar vsakič neuspešno. Foto: Bobo

Za oživitev gradu si v lokalnem okolju že dobro desetletje prizadeva Društvo za oživitev gradu Borl, ki je omenjene zbirke pripravljeno prevzeti v upravljanje, hkrati pa želi tvorno sodelovati pri črpanju dodatnih evropskih sredstev za naslednjo fazo obnove gradu.

Začetki gradu Borl, ki stoji na strmem skalnem pomolu nad starodavnim prehodom čez reko Dravo, segajo v 12. ali 13. stoletje. Tedaj so na gradu živeli Anchensteini, ki pa so v 14. stoletju izumrli. Med številnimi lastniki gradu so bili Ptujski gospodje, Herbersteini, Turni, Sauerji in drugi. Med drugo svetovno vojno so Nemci v gradu ustanovili zbirno taborišče, po vojni pa je bila stavba podržavljena. Po drugi svetovni vojni je bil grad podržavljen. Leta 1952 so ga obnovili in v njem začeli gostinsko dejavnost, ki je leta 1972 z večjo preureditvijo prerasla v sodoben hotel. Oboje so po letu 1980 zaprli, nato pa so v gradu potekale občasne prireditve. Trenutno je iz varnostnih razlogov za javnost zaprt.