Foto: Občina Škofja Loka
Foto: Občina Škofja Loka

Pri obnovi infrastrukture na Grabnu so izvajalci naleteli na kamniti zid, za katerim je ohranjen tlak. To pomeni, da gre za del vhodnih struktur v mesto pred zgornjimi Poljanskimi vrati. Verjetno gre za del mostne konstrukcije pred vrati, kar sicer še raziskujejo.

Pri kopanju Grabna so sicer že prej večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali, na vrhu klanca pa so tokrat našli lepo ohranjen ostanek, verjetno srednjeveškega časa. Pri današnji stavbi upravne enote je bil namreč del obrambnega jarka, na robu pa se začne del obrambnih vrat, so zapisali na spletni strani Občine Škofja Loka.

Kanalizacijo bodo speljali drugače
"Odkrite ostaline so, kot so poudarili arheologi, edini ohranjen ostanek originalne konstrukcije vhodnih struktur v srednjeveško mestno jedro, zato jih moramo nujno ščititi in ohranjati. Tako že iščemo nove rešitve za navezavo kanalizacijske in vodovodne infrastrukture z Mestnega trga in Klobovsove ulice na Spodnji trg. Pomembno je, da poskrbimo tako za preteklost kot za prihodnost,"
so poudarili na občini.

Dokončali bi radi do Škofjeloškega pasijona
Kot je že ob začetku izvedbe projekta povedal škofjeloški župan Tine Radinja, bi kulturna dediščina, ki je v tleh srednjeveškega mesta, utegnila upočasniti izvedbo celovite prenove Mestnega trga, ki bi jo sicer radi dokončali do naslednje uprizoritve Škofjeloškega pasijona čez dve leti. Dela, ki vključujejo tudi rekonstrukcijo kanalizacijskih vodov in vodovoda na Grabnu, ki jih je treba predhodno urediti za navezavo komunalne infrastrukture s trga, pa naj bi po prvotni napovedi trajala 18 mesecev.

Foto: Občina Škofja Loka
Foto: Občina Škofja Loka

Začetek prenove trga se je premaknil že zaradi lanskih avgustovskih poplav, saj bi se morala prenova začeti prav takrat, tako pa so jo za pol leta zamaknili. Gre za obsežen, pet milijonov evrov vreden projekt, ki obsega celovito prenovo Mestnega trga in Klobovsove ulice z obnovo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, elektro- in telekomunikacijskih vodov ter plinovoda. Uredili bodo tudi strelovode, javno razsvetljavo in zgornji ustroj.

Potrebne prenove
Kot je pojasnil župan, je razlog za prenovo menjava vse dotrajane infrastrukture, saj so napeljave pod trgom stare več kot 60 let in so na koncu svojega življenjskega cikla. Po zaključku del pod zemljo pa bo prišlo na vrsto novo tlakovanje Mestnega trga, nova osvetlitev in urbana oprema.

Radinja je prepričan, da so v sodelovanju s projektanti in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije našli rešitve, ki bodo poudarjale dediščino mesta še veliko bolje, kot jo zdaj. V tlakovanju se bo odražalo, kako je bil trg videti nekoč in kakšna je bila takrat njegova namembnost ter katere so bile najpomembnejše hiše.