Letos bodo izvedli najnujnejša dela, za nadaljnjo sanacijo pa so v pripravi načrti.

Od graščine kostanjev drevored vodi k senčnici Brezjanki in razglednemu paviljonu s kapelico sv. Jožefa, ki je poimenovana tudi Jožamurka. Foto: kraji.eu

Po pol stoletja nejasnega lastništva, ko so si ga nad paviljonom Jožamurka in senčnico Brezjanko podajale država in občini Kranj ter Radovljica, se je letos v zemljiško knjigo kot lastnica zemljišča s paviljonoma vpisala matična radovljiška občina. Ta bo poskrbela tudi za prenovo lope in paviljona, ki je od leta 2005 opredeljen za kulturni spomenik državnega pomena.

V Begunjah se zavedamo velike dediščine, ki nam jo je pustil arhitekt Plečnik.

Peter Kolman

Dogovarjanje z ministrstvom neuspešno
"Občina Radovljica je Plečnikova paviljona prepoznala za pomembno dediščino in ker država ni naredila nič za njuno zaščito, smo se v občini odločili, da mi prevzamemo skrb zanju in ju saniramo,"
je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik in dodal, da so se glede tega z državo dogovarjali kar sedem let.

"V vsem tem času od ministrstva za kulturo ni bilo sredstev za zaščito in sanacijo paviljonov," je bil do odnosa države do kulturne dediščine kritičen Globočnik, ki je hkrati opozoril tudi na širši problem financiranja prenove kulturnih spomenikov.

V radovljiški občini je takih objektov še nekaj, med njimi tudi Klinarjeva hiša, v kateri domuje kroparski kovaški muzej, in Globočnik upa, da se bo v prihodnjih letih s kulturnim evrom vendarle našel denar tudi za to.

Globočnik predvideva, da bo občina v ureditev Plečnikovih stavb na vrtu graščine Katzenstein vložila okoli 200.000 evrov. Letos bodo obrezali krošnje dreves, ki segajo v paviljon, in izvedli najnujnejša popravila ostrešij, da bi preprečili nadaljnje zamakanje.

Zaradi plazovitosti zemljišča je bil opravljen ogled paviljonov z geomehaniki, ki so izdelali predlog izvajanja geoloških opazovanj in raziskav. Občina bo na podlagi predloga naročila raziskave, ki bodo omogočile pripravo projekta obnove obeh objektov in oceno njenih stroškov. Občina bo nato predlagala zagotovitev ustreznih sredstev v proračunu.

Župan je prepričan, da bosta obnovljena paviljona velika turistična obogatitev tako za Begunje kot za celotno radovljiško občino. "V Begunjah se zavedamo velike dediščine, ki nam jo je pustil arhitekt Plečnik," je povedal predsednik Turističnega društva Begunje Peter Kolman.
"Želimo si, da se propadanje ustavi in da pride do popolne obnove tega kulturnega spomenika, ki ni pomemben le za Begunje, ampak za celotno Slovenijo in Slovence," je poudaril Kolman in dodal, da Plečnik že zdaj privablja ljudi v Begunje, ki se lahko pohvalijo z veliko naravne in kulturne dediščine.

Grad Kacenštajn, tudi grad Katzenstein ali begunjski grad, sestavlja skupaj s cerkvijo svetega Urha osrednji del starega jedra Begunj na Gorenjskem. Grad se v zgodovinskih listinah prvič omenja leta 1428. Foto: radolca.si

Celoten dvorec Katzenstein, ki je bil zgrajen v 14. stoletju, današnjo podobo pa je dobil s prenovami v 16., 17. in 18. stoletju, ima status kulturnega spomenika državnega pomena. V njem od leta 1953 deluje psihiatrična bolnišnica. V delu kompleksa, kjer so bili med okupacijo zapori, pa je od leta 1961 urejen Muzej talcev.

Od graščine kostanjev drevored vodi k senčnici Brezjanki in razglednemu paviljonu s kapelico sv. Jožefa, ki je poimenovana tudi Jožamurka. Plečnik je načrte zanju izdelal v letih 1937 do 1939 po naročilu usmiljenk reda sv. Vincencija Pavelskega. V parku je urejeno tudi grobišče talcev in borcev druge svetovne vojne, ki ga je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar. Kipi Talca in Pripornika iz brona ter Talke iz kraškega marmorja pa so delo Borisa Kalina.