Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož bo 130-letnico delovanja zaznamoval s kar nekaj dogodki skozi vse leto. Med drugim bodo izdali muzejski zbornik, odprli novo začasno razstavo, ki bo predstavila zbiralno politiko muzeja od njegove ustanovitve v času habsburške monarhije dalje, po dobrih dveh desetletjih pa bo v obnovljeni podobi zaživela tudi znamenita zbirka orožja v romanskem palaciju. Oktobra načrtujejo posvet o dediščini muzejskega društva, razstavi v preostalih objektih, ki jih upravljajo, osrednja slovesna akademija pa bo potekala 22. septembra.

Za muzej je bilo leto na področju razstavne in izdajateljske dejavnosti uspešno, pri tem pa je direktor poudaril predvsem razstavo o veščinah in skrivnostih mojstrov tkanja ob 40-letnici začetka delovanja prve konservatorsko-restavratorske delavnice za tekstil v Sloveniji. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič
Za muzej je bilo leto na področju razstavne in izdajateljske dejavnosti uspešno, pri tem pa je direktor poudaril predvsem razstavo o veščinah in skrivnostih mojstrov tkanja ob 40-letnici začetka delovanja prve konservatorsko-restavratorske delavnice za tekstil v Sloveniji. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič

Ministrstvo odobrilo prepotrebna sredstva
Ministrstvo za kulturo je lani odobrilo dobrih 73 tisoč evrov za investicijsko-vzdrževalna dela v sklopu grajskega kompleksa, tako da lahko nadaljujejo menjavo oken na jugovzhodnem traktu osrednjega poslopja, sanacijo ometa in sten romanskega palacija ter strehe na severnem grajskem stolpu.

"Še posebej pa smo veseli, da bomo že v naslednjih dneh prejeli celostno idejno zasnovo krajinske arhitekture grajskega kompleksa, na kar čakamo že kar nekaj let in kar pomeni vsaj neko izhodišče za ureditev krajine," je povedal direktor muzeja Aleksander Lorenčič in dodal, da je bil v sklopu priprave dokumenta izdelan tudi geodetski načrt za grajski kompleks, ministrstvo pa je z aneksom zagotovilo dodatna sredstva za splošne stroške delovanja muzeja.

Dobra novica z ministrstva je prišla tudi o tem, da načrtujejo celovito obnovo objekta grajske žitnice, v kateri naj bi svoje mesto končno dobila bogata ptujska arheologija. Kot je dejal Lorenčič, so se dejavnosti v povezavi s tem že začele, tako da bodo vendarle lahko rešili vse prostorske potrebe muzeja.

Po dobrih dveh desetletjih bo v jubilejnem letu v obnovljeni podobi zaživela tudi znamenita zbirka orožja v romanskem palaciju. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič
Po dobrih dveh desetletjih bo v jubilejnem letu v obnovljeni podobi zaživela tudi znamenita zbirka orožja v romanskem palaciju. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič

Z lanskim obiskom so zadovoljni
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je v letu 2022 naštel dobrih 66.000 obiskovalcev, največ na Ptujskem gradu, ki ga upravljajo ob še nekaterih galerijah in muzejih v obeh mestih. Obisk je bil po Lorenčičevih besedah na ravni predkoronskega leta 2019, tujih obiskovalcev je bilo še več kot leta 2019.

Grajska kavarna še vedno išče najemnika
Vodstvo muzeja še naprej išče najemnika grajske kavarne, ki ga lani kljub trem razpisom in minimalni najemnini niso našli, le delno uspešni so bili tudi v pravdi proti občini Središče ob Dravi, ki se je leta 2019 odločila za izstop iz soustanoviteljstva in s tem financiranja muzeja. Konec leta so prejeli pravnomočno sodbo, po kateri je morala občina plačati okoli 20.000 evrov za leto 2019, medtem ko ji je sodišče za druga leta priznalo izstop iz soupravljanja.

Med novostmi lanskega leta je Lorenčič omenil uvedbo multimedijskega vodnika po muzejskih zbirkah gradu v več jezikih. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič
Med novostmi lanskega leta je Lorenčič omenil uvedbo multimedijskega vodnika po muzejskih zbirkah gradu v več jezikih. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož/Boris Farič

Po besedah Lorenčiča bo treba najti neko rešitev, morda v dogovoru z občino, zdaj ko je ta dobila novega župana, vsekakor pa takšna odločitev sodišča ni dobra za njih, če bi se še kakšna občina odločila za enak korak.