Srednja šola za oblikovanje in fotografijo se bo namreč morala jeseni 2022 iz Križank izseliti.

SŠOF pouk izvaja na treh lokacijah, v Križankah, stavbi Ekonomske srednje šole na Roški in na Taboru, kar je posledica prostorske stiske v Križankah, ki imajo status kulturnega spomenika, zato tam niso dopustne dozidave niti spremembe. Foto: BoBo
SŠOF pouk izvaja na treh lokacijah, v Križankah, stavbi Ekonomske srednje šole na Roški in na Taboru, kar je posledica prostorske stiske v Križankah, ki imajo status kulturnega spomenika, zato tam niso dopustne dozidave niti spremembe. Foto: BoBo

Identiteta Križank, ki jo kot nedeljivo celoto tvorijo izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, se je postopoma razvijala v razvejan organizem tako po zaslugi tistih, ki so sobivanje treh funkcij utemeljili, kot po zaslugi ustanovitelja, ki je idejo prepletenosti razumel. Tako kompleksnega organizma ni preprosto ustvariti. Oblikuje se skozi desetletja, uničiti pa ga je mogoče z enim samim zamahom.

iz peticije Križanke niso naprodaj

Minister (še) ni prisluhnil željam šole
Kot so zapisali v Svizu, so že septembra naslovili na ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala predlog za sestanek o problematiki prostorov SŠOF-a, ki se je glede prostorov znašel v negotovosti. Šola naj bi sicer imela zagotovljeno, da lahko v prostorih Križank ostane do konca avgusta 2022, nato pa naj bi se preselila v dotlej novozgrajeno šolo na Roški cesti.

Nova šola tako zagotovo ne bo v kulturnem okolju, ki bi bilo primerljivo s Križankami, kar zahtevajo dijaki in zaposleni ter daje šoli na zdajšnji lokaciji dodano vrednost.

Ministra želi sindikat podrobneje seznaniti s pomisleki in argumenti o predvideni prihodnji prostorski umestitvi šole, obenem pa se natančneje ter neposredno seznaniti tudi z načrti oziroma predlogi ministrstva o izpostavljeni problematiki. Do srečanja po skoraj treh mesecih, odkar je Sviz ministra zaprosil za sestanek, še ni prišlo, so opozorili.

Odprta vprašanja o razmerah za delo na novi lokaciji
V Svizu poudarjajo, da je SŠOF srednja šola z dolgoletno tradicijo, ki si je pridobila ugled, ki z dobrimi rezultati izkazuje kakovost in ima v vsakem posameznem šolskem letu poln vpis. V povezavi s selitvijo šole se porajajo vprašanja, kje in kako bo šola delovala, ali bodo dijakom zagotovljene primerne učne razmere in zaposlenim ustrezne delovne razmere. Ker so se pojavile tudi informacije, da bi lahko šola v prihodnje dobila prostore na več različnih lokacijah po Ljubljani, Sviz opozarja, da bi to nedvomno poslabšalo zdajšnjo kakovost delovanja in imelo negativne posledice tako za dijake kot za zaposlene.

Oblikovna šola se boji izselitve iz Križank

Sindikat zato svoje članstvo in vse zaposlene ter dijake na SŠOF podpira v prizadevanjih, da se negotovost, povezana s prihodnjo lokacijo delovanja šole, čim prej ustrezno razreši.
Peticijo Križanke niso naprodaj so pripravili učitelji SŠOF-a. V njej so med drugim zapisali: "Identiteta Križank, ki jo kot nedeljivo celoto tvorijo izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, se je postopoma razvijala v razvejan organizem tako po zaslugi tistih, ki so sobivanje treh funkcij utemeljili, kot po zaslugi ustanovitelja, ki je idejo prepletenosti razumel. Tako kompleksnega organizma ni preprosto ustvariti. Oblikuje se skozi desetletja, uničiti pa ga je mogoče z enim samim zamahom." Peticijo je doslej podpisalo več kot 4500 ljudi.

Peticijo so objavili po tem, ko sta ministrstvo za izobraževanje in Mestna občina Ljubljana (MOL) konec oktobra sklenila pismo o nameri, katerega cilj je urediti neurejeno pravno stanje nepremičnin, pri katerih sta ministrstvo in občina solastnika. Med njimi so tudi Križanke, ki jih je prenovil arhitekt Jože Plečnik. Ministrstvo bo MOL-u za potrebe Festivala Ljubljana priznalo lastninsko pravico na deležu parcele, ki je v solasti ministrstva in jo uporablja SŠOF.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana si prizadeva, da bi ji kot
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana si prizadeva, da bi ji kot "neločljivemu elementu kulturno-umetniške celote omogočili ostati v navdihujočem zgodovinskem okolju Križank." Foto: MMC RTV SLO

Križanke čaka prenova in postavljanje strehe
Mestna občina bo z zamenjavo nepremičnin postala izključna lastnica kompleksa Križank, saj nepremičnino potrebuje za delovanje javnega zavoda Festival Ljubljana. Po njihovih besedah gre za "smiselno racionalizacijo lastništva nepremičnin, kjer imata obe strani vsebine, ki jih želita realizirati".

Država namerava svoj delež kulturnega spomenika prodati Mestni občini Ljubljana, ki bi celotni kompleks namenila le enemu uporabniku.

iz peticije Križanke niso naprodaj

Kot so še zapisali, je za kompleks Križank predvidena celovita in temeljita prenova. Pravkar se je končal razpis za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del ter opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke. Gradnja bo po načrtih MOL-a potekala v prihodnjem letu, tako bo po letu 2015 prva sezona rednega obratovanja poletnega gledališča s streho v letu 2021.

Nova streha bo samostojna in ločena od stavbe, obnova kompleksa pa bo celovita in bo zajemala tudi statiko stavbe, so napovedali na MOL-u.

SŠOF trenutno razdrobljen na treh lokacijah
Kot so sporočili z ministrstva, SŠOF ne bo ostal brez strehe nad glavo. Pouk trenutno izvaja na treh lokacijah, v Križankah, stavbi Ekonomske srednje šole na Roški in na Taboru, kar je posledica prostorske stiske v Križankah, ki imajo status kulturnega spomenika, zato tam niso dopustne dozidave niti spremembe.

Izvedba pouka na treh lokacijah povzroča dodatne stroške, otežuje organizacijo in izvajanje izobraževalne dejavnosti in izrabo delovnega časa. Poleg primanjkljaja prostora obstoječa zasnova prostorov že dolgo ne ustreza več potrebam sodobnega izvajanja pouka, predvsem pa obseg prostora, ki ga SŠOF zaseda v Križankah, močno presega okvire lastništva RS-a, so zapisali na ministrstvu.

Bo novogradnja najboljša rešitev?
Prostorska stiska bo po mnenju ministrstva rešena z novogradnjo šole na Roški cesti. "V ta namen že potekajo priprave za izvedbo urbanističnega natečaja, s katerim je treba spremeniti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočal izvedbo primerne novogradnje za potrebe SŠOF-a s telovadnico, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in študentskega doma."

Nove prostore bo SŠOF dobil v nekaj letih, natančni terminski načrti pa bodo določeni šele v menjalnih pogodbah. Do preselitve bo delo SŠOF-a po navedbah ministrstva potekalo na obstoječi lokaciji.