V času koronakrize se je filmska produkcija popolnoma ustavila, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa je moralo več filmskih produkcij preložiti snemanje in na novo načrtovati terminske dejavnosti produkcije. Slovenski filmski center pa ima že od februarja oteženo črpanje sredstev iz državnega proračuna za projekte.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

"SFC je do 10. julija počrpal zgolj 715.470,84 evrov transfernih sredstev, kar znaša le 15,21 odstotka od skupne pogodbene vrednosti transfernih sredstev SFC-ja za leto 2020," pravijo na agenciji za film. Ker zamude nastajajo pri izplačilih ministrstva za kulturo do SFC-ja, posledično nastajajo zamude tudi pri izplačilih SFC-ja do izvajalcev projektov. To pa vpliva tudi na težave pri zagotavljanju kontinuirane filmske produkcije.

"Filmske produkcije in izvajalci projektov s področja filmske kulture se soočajo z nepredvidenimi stroški, nastalimi zaradi zastoja produkcijskih oziroma projektnih aktivnosti, preložitvijo že načrtovanih aktivnosti, za katere so stroški že nastali, oteženim mednarodnim sodelovanjem, ki se je v bistveni meri preselilo s fizičnih srečanj na spletna orodja, in drugimi oblikami oteženega delovanja, ki jih predlagani ukrepi SFC-ja s prožnejšimi pogoji podpore in fleksibilnostjo naslavljajo za čim bolj uspešno in učinkovito okrevanje filmskega sektorja, to je sektorja s pomembnimi multiplikativnimi učinki, neposrednimi in posrednimi, za lokalno gospodarstvo," pravijo na SFC-ju.

Foto: MMC RTV SLO / Jani Ugrin
Foto: MMC RTV SLO / Jani Ugrin

Ob tem so opomnili, da je filmski sektor izjemno ranljiv tudi zato, ker "šteje pretežen del delovne sile samozaposlenih s statusom samostojnega delavca v kulturi in samostojnega podjetnika".

Potrebni so izredni ukrepi za ponovno vzpostavitev dejavnosti
Na Slovenskem filmskem centru zato ocenjujejo, da so v času koronakrize potrebni izredni ukrepi za ponovno vzpostavitev dejavnosti tako na področju filmske produkcije kot tudi na področju razvoja filmske kulture v Sloveniji. Tako bi zagotovili pogoje za okrevanje filmske in avdiovizualne dejavnosti v skladu z načeli zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

V želji, da bi pravočasno pridobili vpogled v stanje filmskega sektorja zaradi vplivov epidemije koronavirusne bolezni 19, je SFC opravil tudi temeljito poizvedbo pri izvajalcih projektov. Skladno s tem so na agenciji za film sprejeli ukrepe, osredotočene na projekte, ki potekajo oziroma so že sprejeti v financiranje.

Ministrstvo za kulturo je SFC v povezavi s sprejemanjem novih obveznosti v marcu letošnjega leta seznanilo s priporočili glede sprejemanja novih finančnih obveznosti do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020: "In sicer med drugim, da javne razpise in pozive, ki so v teku ali so roki že zaključeni, vodimo do priprave odločbe, izdajo odločb pa zadržimo do nadaljnjega ter pri tem upoštevamo zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, ter da predvidenih javnih razpisov, ki še niso objavljeni, do nadaljnjega ne objavimo," so povedali v SFC-ju.

Foto: MMC RTV SLO/Lignit film
Foto: MMC RTV SLO/Lignit film

Novih razpisov do preklica ne objavljajo
V času razglasitve epidemije so že objavljeni razpisi in pozivi potekali v skladu z omenjenim zakonom o začasnih ukrepih, ki je bil objavljen v uradnem listu 28. marca, to pomeni, da so se roki prijav na razpise podaljšali do najmanj osem dni po koncu razglasitve epidemije. Vse štiri objavljene razpise pred razglasitvijo epidemije je SFC tako podaljšal, novih razpisov pa skladno z omenjenimi priporočili ministrstva za kulturo do preklica ne objavlja.

Ministrstvo za kulturo prosijo za pomoč pri reševanju problematike zastoja pri izplačevanju sredstev za že sprejete filmske projekte v sofinanciranje, pri čemer se je ministrstvo odzvalo, da je "reševanje te situacije zaradi nujnosti izplačil tudi prioriteta ministrstva za kulturo". SFC pa je ob tem ministrstvo za kulturo opozoril tudi, da se zaradi neizplačevanja sredstev po že sklenjenih pogodbah s filmskimi ustvarjalci spoprijema tudi z visoko tveganostjo nastanka sodnih postopkov.

Snemanje zaključuje Rahela Jagrič, v načrtu še trije večinski celovečerci
Konec tedna se bo končalo snemanje celovečernega igranega prvenca Vesolje med nami režiserke Rahele Jagrič. Do konca leta pa načrtujejo snemanje še trije večinski celovečerni igrani filmi, štirje večinski dokumentarni celovečerni filmi ter šest manjšinskih koprodukcij.