Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Upoštevamo ustaljeno izgovarjavo, zapisano v slovarjih in leksikonih. Preverimo v Govornem pomočniku.

Črni Kal
[čŕni káu̯], [črnokáu̯ski], [v čŕnem kálu]
črnokalski, v Črnem Kalu

Jelšane
[jeu̯šáne], [v jeu̯šánah], [iz jeu̯šán];
[jeu̯šánski/jeu̯šévski], [jeu̯šánec/jeu̯šévec], [jeu̯šánka]
v Jelšanah, iz Jelšan; jelšanski/jelševski,
Jelšanec/Jelševec, Jelšanka

Marko Snoj je v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen razložil, da krajevno ime prvotno pomeni 'prebivalci kraja Jelša ali Jelše', to ime pa je bilo izpeljano iz poimenovanja za drevo jelša.

Jelše so [jéu̯še].


Kraj Jelša in drevo jelša imata enak izgovor, torej [jéu̯ša].
Pri številnih krajih l v vseh sklonih izgovarjamo dvoustnično, med drugim pri Selški dolini [seu̯ška dolína], [v seu̯ški dolíni].

Selca je tako [séu̯ca].


Kalce so [káṷce].


Volče pa [vóu̯če].


Če l-ju sledi samoglasnik, l izgovarjamo kot l, sicer pa po večini dvoustnično:

Žalec [žálec, žáu̯ca].


Kostel [kôsteṷ, kostéla].


Štanjel [štánjeu̯], štánjela], [štánjeu̯ci], [štánjeu̯ski].

Tako tudi na začetku omenjeni Črni Kal.

Še zanimivost

Pri besedi kolk sta mogoči dve možnosti izgovora: [kôu̯k], [kôu̯ka] in [kôlk], [kôlka]. Pri izgovoru si lahko pomagamo s podobnimi primeri, npr. molk [môu̯k], volk [vôu̯k].

V sodelovanju z ustvarjalkami Govornega pomočnika uvajamo novo rubriko Jezik. Govorni pomočnik, ki nastaja na RTV Slovenija, je rastoča spletna zbirka besed s posnetki izgovorov, namenjena vsem, ki javno nastopajo ali pa jih zanima slovenska zborna izreka.