Ko v šoli spoznavamo slovenske pesnike, se po navadi še pred pesmimi naučimo letnice rojstva in smrti. Pa smo pozorni tudi na izgovor imen?

Srečko Kosovel (1904-1926). Foto: MMC RTV SLO/MMC
Srečko Kosovel (1904-1926). Foto: MMC RTV SLO/MMC

Imena pomembnih zgodovinskih osebnosti so pogosto v slovarjih in leksikonih. O pesniku Srečku Kosovelu Govorni pomočnik uči tako, kot je bilo zapisano že v pravopisnih slovarjih 1962 in 1951, pa tudi v Slovenskem velikem leksikonu (2007).

Srečko Kosovel [sréčko kosovél]
Pavle Merkù v svojem delu 1300 primorskih priimkov (2004) opozori na na Krasu dobro znan priimek Kosovel kot na sestavljeni "poklicni priimek". Kot zapiše, Kosovél pomeni človeka, ki vleče koso: kosca; v drugem delu priimka je torej okrnjena oblika glagola vléči.

Pogosto slišimo tudi Janko [kêrsnik], pa je:

Janko Kersnik
Slovenski pisatelj.
[jánko kersník], [jánka kersníka]; [jánkov], [kersníkov]
Naglas na i navaja tudi pravopisni slovar 2001.
Miran Hladnik je pojasnil, da se je pisatelj najprej podpisoval Krsnik, kar prav tako kaže na naglas na i.

Priimek slovenskega slikarja Ivana Groharja izgovorimo z ožino:

Ivan Grohar
Slovenski slikar.
[ívan gróhar], [ívana gróharja], [z ívanom gróharjem];
[gróharjev]
Ozki o navaja tudi pravopisni slovar 2001.

Ena od bolj znanih slik Ivana Groharja je slavni Sejalec, ki ga je impresionist naslikal leta  1907. Foto: Wikipedia
Ena od bolj znanih slik Ivana Groharja je slavni Sejalec, ki ga je impresionist naslikal leta 1907. Foto: Wikipedia

Pri tem priimku smo pozorni tudi na pregibanje. Osnova samostalnika se v govoru konča na
-r (in ni enozložnica), zato jo pri sklanjanju podaljšamo z j. Za govorjenim j pa namesto o v končnici pišemo in izgovorimo e: [z gróharjem]. Na preglas moramo biti pozorni tudi pri tvorbi svojilnega pridevnika: [gróharjev].

Ena oseba – en izgovor
Medtem pa izgovora imen številnih posameznikov, ki se dnevno pojavljajo v medijih, pogosto ne moremo nikjer preveriti. Javni govorci, zlasti novinarji, so velikokrat v dilemi, kako naglasiti ime ali priimek glasbenika, igralca, športnika, politika, drugih znanih medijskih osebnosti. Številni slovenski priimki (in imena) imajo dvojnice, a posamezni nosilec ima eno različico – prav je, da jo spoštujemo in upoštevamo, če je le skladna s pravili zborne izreke. Najprej pa jo moramo poznati. Vprašamo nosilca imena? Če je le mogoče. Nekatera, katerih izgovor bi lahko napačno predvidevali, pa pozna Govorni pomočnik:

Televizijska voditeljica Miša Molk [míša môlk]


Televizijski voditelj Mario Galunič [márijo galúnič]


Igralec Branko Jordan [bránko jordán]


Igralka Nataša Matjašec Rošker [natáša matjašéc róšker]

Kolesar Luka Mezgec [lúka mézgec]


Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel [valentína prévolnik rúpel]


V Govornem pomočniku lahko med drugim preverite izgovor številnih imen znanih Slovenk In Slovencev. Zbirko ves čas dopolnjujemo. Foto: MMC RTV SLO
V Govornem pomočniku lahko med drugim preverite izgovor številnih imen znanih Slovenk In Slovencev. Zbirko ves čas dopolnjujemo. Foto: MMC RTV SLO

Govorni pomočnik, ki nastaja na RTV Slovenija, je rastoča spletna zbirka besed s posnetki izgovorov, namenjena vsem, ki javno nastopajo ali pa jih zanima slovenska zborna izreka.