Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Sartre po francosko ni enak Sartru po slovensko. Z Govornim pomočnikom se ne učimo tujega jezika; učimo se pravil, kako v slovenskih besedilih tuje glasove približamo slovenskim – kako jih torej prevzemamo v slovenščino.

Jean-Paul Sartre
Francoski pisatelj in filozof.
[žanpól sártər], [sártrov]
Sartra, Sartrov

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni končni e je nemi. V za slovenščino težko izgovorljiv soglasniški sklop osnove [rtr] zato v izgovoru vrivamo polglasnik: [sártər]. Ta pri pregibanju izpade.
Pri tvorbi pridevnika si lahko pomagamo z imenom Jupiter [júpitər]: Jupitrov.
Črko j izgovorimo ž, dvočrkje ea s fonemom a, dvočrkje au pa s fonemom o.

Tudi v izgovoru znanih pariških znamenitosti končaj fonetično podomačimo in tako v imenovalniku (in tožilniku) vrivamo polglasnik:

Montmartre
Del Pariza.
[monmártər], [na monmártru]
na Montmartru

Louvre
Muzej v Parizu.
[lúvər], [v lúvru], [iz lúvra]
v Louvru

Na spletni strani Govornega pomočnika lahko pod razdelkom francoščina poiščete še več imen z neobstojnim govorjenim polglasnikom v podobnih položajih (nemi e v pisnem končaju -re za soglasnikom), na primer:

Francoski nogometaš Alexandre Lacazette.
[aleksándər lakazét], [aleksandra]

Francoski nogometni trener Lucien Favre.
[lisjên fávər], [fávra]

Francoski alpski smučar Nils Allègre.
[níls alégər], [alégra]

Francoski kolesar Valentin Paret-Peintre.
[valantên paré péntər], [péntra]

Govorni pomočnik, ki nastaja na RTV Slovenija, je rastoča spletna zbirka besed s posnetki izgovorov, namenjena vsem, ki javno nastopajo ali pa jih zanima slovenska zborna izreka.

Sorodna novica Matura 2024: Ujeti v Sartrov pekel in skladišče Tjaše Mislej