Naslovna tema letošnjega kongresa je Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti.

Kot so sporočili organizatorji, bodo na letošnjem kongresu predstavljene aktualne teme s področja jezika in književnosti, novi metodološki pristopi, pa tudi novosti v maturitetnem katalogu za slovenščino na splošni maturi. Osrednja kongresna tema postavlja v ospredje posamezna področja jezika književnosti, ki so bila doslej del raziskovalne margine.

Sicer pa bodo kongresni prispevki obravnavani v obliki predavanj, delavnic in okroglih miz ter bodo skušali razpreti kategorije jezikovnega in literarnega opazovanja dinamike in kompleksnosti človeških identitet. Odstirali bodo posamezne prezrte, manjšinske, utišane zgodbe, glasove, perspektive in s tem skušali artikulirati del mnogoterosti sodobnih družb, dodajajo organizatorji.

Kongres se bo dopoldne začel z uradnim odprtjem in nagovori predsednice Slavističnega društva Maribor Blanke Bošnjak, prodekanice filozofske fakultete za kakovost, kadre in razvoj Irene Stramljič Breznik, predstojnice oddelka za slovanske jezike in književnosti Branislave Viča in predsednice Zveze društev Slavistično društvo Slovenije Jožice Jožef Beg.
Ob tem bodo počastili spomin na letos preminule kolege, literarnega zgodovinarja in učitelja slovenščine Silva Faturja, profesorice slovenskega jezika Mojce Poznanovič Jezeršek ter pisatelja in kulturnega delavca Marjana Tomšiča, ter razglasili prejemnice letošnjih priznanj zveze slovenskih slavističnih društev.