Razstavo so skupaj pripravili Koroški pokrajinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice in Železarski muzej Štore, pri pripravi dela razstave iz novejšega časa pa so sodelovali strokovnjaki iz slovenskih jeklarskih podjetij.

"Ugotavljamo, da so se podjetja tudi v 19. stoletju že ukvarjala s krožnim gospodarstvom in na neki način z varovanjem okolja, ko so iskala nove vire energije. S tem je povezana nova tehnologija, možnost izdelovanja novih vrst jekel," je o vsebini razstave povedala Karla Oder iz Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem.

Snovalci razstave ugotavljajo tudi, da je za podjetja, ki se odločajo za trajnostni razvoj, to njihova strateška odločitev, ki jim omogoča nadaljnji obstoj, konkurenčnost in obstoj. "In ta trajnost je zelo kompleksna, ker vključuje na eni strani korporativno upravljanje podjetja, skrb za okolje in skrb za zaposlene, sodelovanje z lokalno skupnostjo in krožno gospodarstvo," je dejala Oder.

Evropski zeleni dogovor kot bistveni korak k doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050 poudarja potrebo po posodobitvi in razogljičenju energetsko intenzivne industrije. Za doseganje podnebnih ciljev je potreben "okoljski kvantni skok", ki ga bodo tudi v jeklarskem sektorju krojile na novo razvijajoče se prebojne tehnologije, temelječe na alternativnih gorivih, kot je zeleni vodik, ter zajemu in uporabi ogljikovega dioksida na poti v brezogljično družbo, so zapisali v vabilu na razstavo.

Razstavo, ki se sredi prihodnjega leta seli v Štore, konec prihodnjega leta pa na Jesenice, so pripravili tudi v sodelovanju z iniciativo Novi evropski Bauhaus na Donavi ter s Slovensko potjo kulture železa.

Potujoča razstava ne vključuje enotnih predmetov iz sodelujočih muzejev, ampak bo vsak muzej v svojem okolju razstavil svoje predmete. Na Ravnah so izbrali fotografije iz podjetja SIJ Ravne Systems, ki prikazujejo izdelke, polizdelke in stroje, s čimer so to tovarniško okolje pripeljali k razstavi. Razstavljene so tudi jeklene palice in delovne obleke.

Razstava je tudi del projekta načrtovane obnove muzejskega območja Stara železarna, ki ga financirata Občina Ravne na Koroškem in ministrstvo za kulturo v okviru sklada za okrevanje in odpornost.

Na Ravnah bo razstava na ogled do marca 2024.