S prenovo želi občina na dolgi rok prispevati k ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške domačije, ki je zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena, ter izboljšati možnosti za nadaljnje oživljanje domačije, na kateri je živel tudi pisatelj Ivan Tavčar.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je v četrtek z izvajalcem del AC Asfalti, ki je med tremi ponudniki oddal najnižjo ceno za izvedbo del, podpisal 450.000 evrov vredno pogodbo.

Dela bodo obsegala obnovo strehe, fasade in celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Obnovljena bodo tudi okna v zgornjih nadstropjih sosednjega objekta dvorca, so sporočili iz Občine Gorenja vas – Poljane.

Začetek gradbenih del je predviden v začetku februarja, za naložbo pa je občina že lani na javnem razpisu pridobila odobritev 190.000 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za kulturo, kar predstavlja polovico upravičenih stroškov obnove.