Po besedah pomočnika direktorja za program na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Tomaža Simetingerja se bodo letošnji tedni kulture osredinili na pomen sodelovanja pod geslom Medgeneracijsko ustvarjalni. "Ljubiteljski sektor kulture je namreč tisti, ki skozi skupnostne načine ustvarjanja povezuje različne generacije, hkrati pa izboljšuje njihovo kakovost življenja. Vse raziskave namreč kažejo, da se ljudje, ki so bolj omreženi oziroma imajo širši socialni krog, počutijo bolje, imajo bistveno manj možnosti, da zapadejo v revščino, in imajo tudi boljšo samopodobo," je dejal. Ljubiteljska kultura je po mnenju Simetingerja "največja kulturna institucija na Slovenskem". V njej je več kot 100.000 aktivnih članov, ki med letom pripravijo več tisoč dogodkov, njihove prireditve pa letno obišče okoli štiri milijone obiskovalcev, torej vsak Slovenec v povprečju dva, je še dejal.

Po besedah vodje brežiške izpostave JSKD-ja Simone Rožman Strnad bo slavnostno odprtje nekakšen kulturni sprehod skozi osem dejavnosti, ki jih pokriva JSKD: film, folklora, inštrumentalna glasba, likovna in literarna umetnost, ples, vokalna glasba ter gledališče. Za tako pester program so se med drugim odločili tudi zaradi brežiškega gradu, ki omogoča prireditev tako na zunanjih kot notranjih površinah, je povedala.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana ima ljubiteljska kultura v Brežicah izjemen pomen. "Smo namreč obmejna občina, kjer je bila vedno kultura tista, ki je nekako držala identiteto Slovencev, po drugi strani pa nas je povezovala tako znotraj občine kot tudi širše," je dejal. Zato ga veseli, da je to prepoznal tudi JSKD. Na odprtju se bodo predstavili različne folklorne skupine, baletni plesalci, godbeniki in likovni ustvarjalci. Zbrane bosta ob brežiškem županu nagovorila še direktor JSKD-ja Damjan Damjanovič in predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Maja Jerman Bratec.

Za letošnje Tedne ljubiteljske kulture so ustvarjalci do 13. maja na JSKD-jevo spletno stran JSKD prijavili okoli 300 dogodkov, ki bodo potekali po vsej Sloveniji, končna številka pa se bo verjetno gibala med 500 in 600, predvidevajo na tem skladu.