Posvet, ki ga tradicionalno pripravlja oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti, se dotika izbranih jezikoslovnih, literarnih in kulturoloških vprašanj.

O naslovni temi Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik bo na tridnevnem simpoziju razpravljalo 59 strokovnjakov in strokovnjakinj iz devetih držav – Slovenije, Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Italije, Japonske, Slovaške in Srbije –, so sporočili s Filozofske fakultete.

Na simpoziju bodo udeleženci predstavili svoje prispevke z različnih področij slovenščine kot drugega in tujega jezika, spregovorili o novih uporabnikih slovenščine, razvoju jezikovne zmožnosti v slovenščini, njenem opazovanju, spremljanju in testiranju. Svoje razmisleke so namenili tudi procesom, dejavnikom in okoliščinam učenja slovenščine ter poučevanju slovenščine v različnih okoljih, virih in priročnikih za slovenščino, korpusih in podatkovnih zbirkah.

V prispevkih se bodo dotaknili tudi didaktike slovenščine kot drugega in tujega jezika, različnih metod in pristopov pri poučevanju, literature in kulture ter vprašanja med- in večkulturnosti. Z referati bodo obravnavali še slovenščino med drugimi jeziki, vprašanje večjezičnosti, raznojezičnosti in jezikovnega prepletanja/prehajanja ter jezikovno politiko in jezikovno načrtovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika, so napovedali organizatorji. Prijavljeni prispevki bodo objavljeni v simpozijski publikaciji.

V temo tokratnih Obdobij je dopoldne uvedla okrogla miza z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik - resničnost in vizije, nanjo pa so povabili Mihaelo Knez in Marka Stabeja s Filozofske fakultete, Stanko Lunder Verlič z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Tanjo Petrović z ZRC-ja SAZU-ja ter Magdo Stražišar iz službe za slovenski jezik na ministrstvu za kulturo, da bi se pogovorili o stanju in nadaljnjem načrtovanju na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Okroglo mizo so namenili razpravi o izhodiščih in ciljih, ki si jih je država zastavila v akcijskem načrtu za jezikovno izobraževanje (2014–2018) in resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko (2021–2026).

Simpoziju predsedujeta profesorici Nataša Pirih Svetina in Ina Ferbežar.