Rdeča nit postavitve je poudarjanje prostora kot neomejene entitete, v kateri so in se gibljejo telesa in v kateri se pojavljajo dogodki, so zapisali v galeriji.

Predvsem so to prostori, ki so pomembni za razumevanje fizičnega vesolja in so sami po sebi entiteta in povezava med entitetami kot deli pojmovnega ogrodja. Pojmovanja posameznih slik oziroma njihovi naslovi gledalca opozarjajo, kako široko je lahko zastavljena orientacija človeka v prostoru, kako različno pojmujemo prostor in njegovo dojemanje, ki sta del psihološkega procesa, odvisnega od kulturnega okolja, družbe, tradicije in posameznih interesov, piše v opisu razstave.

Na razstavi se bo obiskovalec lahko srečal z razprostrtim nebom nad Ljubljano, stopil v sosesko na poti na jug, proučeval transformacije, se soočil z reševalnimi ekipami, opazoval oblake, se potapljal v akvarije ali sledil otroški igri na poti skozi mesto kot omejenem prostoru.

Na razstavi se bodo predstavili Gordana Bakić, Mirko Bratuša, Andrej Brumen Čop, Robert Černelč, Milan Erič, Mitja Ficko, Jelka Flis, Gustav Gnamuš, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Jurij Kalan, Dušan Kirbiš, Aleksij Kobal in Robert Lozar. Svoja dela bodo razstavili tudi Živko Marušič, Maruša Meglič, Milan Pajk, Ivo Prančič, Oto Rimele, Ana Sluga, Robert Šimrak, Jane Štravs, Lujo Vodopivec, Marij Vrenko, Zlatan Vrkljan, Uroš Weinberger in Nika Zupančič.

To bo peta razstava v galeriji Bažato, katere program sestavlja niz samostojnih, skupinskih, preglednih in tematskih razstav ter vključuje produkcije različnih likovnih pristopov, piše na spletni strani galerije.