Kot so zapisali v galeriji, dela tematizirajo minevanje in trajanje v naših življenjih in tudi v življenju na razstavi predstavljenih del.

Kot so še zapisali, je tematika Muhovičevih umetniških del vedno bogata z ikonografsko imažerijo. V delih poudarja zapleten svet človekovih notranjih stanj, povezan z vprašanji minljivosti, spomina, iskanja identitete ter z vprašanjem odnosa med materijo in nematerijo, duhom in umom.

Slikar, grafik in likovni pedagog Črtomir Frelih pa je zapisal, da je, ko si je lahko od blizu ogledal Muhovičeva dela na papirju, začutil, da gre za "posebne tvarine, ki jim bo težko najti ustrezne besede. Na videz preprosti zametki nečesa večjega, a vseeno veličastne v svojem omejenem formatu. Ploskovite, a z neznanskimi prostorji, ki se odpirajo za slikovnim nosilcem. Krhke, a trdno postavljene. Iz materialov, ki jih na podobah redko srečamo, a njihovo vsakdanjo materialnost v hipu prikrije likovna funkcija".

Kot je še zapisal Frelih, to, kar vidimo, "torej niso izgotovljene podobe, ker imajo tudi one šele željo nastati, prihajajo v nastanek. Zaznamo lahko le njihove zametke, jedra, kode, ki se bodo sčasoma dopolnile v tisto, čemur rečemo izgotovljena podoba. In smo s slikami pri odpotovanju proti zvezdam, a ne potujemo v prihodnji čas, marveč k začetkom časa. Nakar nastopi obrat: kode, ki so pred nami kot predslike, svojega razvitja ne potrebujejo, saj nam omogočijo, da ta hip zremo mimo zrcalnega odseva prav v njihovo pravo likovno bistvo."

Muhovičevim delom bi se dalo po Frelihovih besedah približati in o njih kaj reči še prek vprašanja likovnega prostora in slikarske tehnologije. Muhovičeve oblike se srečujejo v iluzivnem prostoru, kjer jim kot prostorske koordinate služijo roji zvezd, medgalaktične meglice in druge vrste barvnih madežev, ki tvorijo zunajzemeljska medprostorja. Tehnološki vidik pa zajema praviloma papirne in kartonske nosilce, na katerih se srečajo pigmenti, barvila, prahovi, laki, maščobe, vino, ostanki kave, grafit in druga risarska sredstva v kombinaciji s kolažnimi postopki dodajanja in odvzemanja.

Muhovič (1954) je študiral slikarstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je opravil tudi podiplomski študij slikarstva in grafike. Vzporedno je študiral filozofijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je doktoriral s tezo s področja estetike. Strokovno se je izpopolnjeval v Magdeburgu in Berlinu. Med letoma 1983 in 2023 je bil zaposlen na ljubljanski likovni akademiji, najprej kot asistent, nato kot docent, izredni in redni profesor za likovno teorijo. Za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bil izvoljen leta 2017. Od februarja 2023 je v pokoju.

Razstava v Galeriji DLUL, ki bo del festivala Ljubezni, Umetnosti in VandranjaLUV, bo na ogled do 25. februarja.