Razstavo Ko bom velika, bom umetnica tvori več dogodkov participatornega značaja, ki bodo do 5. avgusta potekali v obliki različnih iger in izzivov, ki izhajajo iz kolektivne preteklosti.

"Iza in Eva se radi igrata in tega nikakor ne skrivata. Tako v sproščenem duhu prevzemata cikel Mladi kurator, mladi umetnik, pri čemer sta njuni vlogi fluidni. Prostore galerije in okolice poskušata pretopiti v prostor, kjer rigidnost odraslega sveta ne velja in otročja neobremenjenost postane vrednota. Želita ustvariti brezskrbno območje, kjer se slehernik sme zgolj prepustiti zabavi, pozabiti na tuja mnenja, skrbi in dolžnosti, ki bdijo nad njim. To bosta dosegali s pomočjo igre, skupnega temelja vseh naših otroštev, sredstva učenja, druženja in raziskovanja," sta o razstavi zapisali umetnici.

Dodali sta, da osebno dilemo o smiselnosti, nujnosti ali nepotrebnosti svojega dela in njegove vloge v družbi umetnica prepušča javnemu premisleku in jo pogojuje z njegovim zanimanjem. Moti jo podcenjevalni odnos do umetnosti, ki je ključen za formacijo kulturne družbe – pa naj bo to zaradi navidezne nedostopnosti ali pa zastarelega učnega načrta. Z razposajeno obliko in lahkotno tematiko se dialoško naravnana razstava širi v javni prostor ter gledalce vabi, da postanejo soustvarjalci. Pod vprašaj postavlja odprtost družbe ter se dotakne neizbežne prepletenosti med umetnostjo, življenjem in umetnikovim delom.

Eva Žibert (1997) je diplomirala iz umetnostne zgodovine ter primerjalne književnost in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno opravlja šestmesečno praktično usposabljanje iz kulturnega menedžmenta in umetnostne zgodovine v Galleri Heike Ardnt v Berlinu. V zadnjem letu je zaključila prvi letnik Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti (2021) ter opravila trimesečno praktično usposabljanje kot galerijski asistent v Barceloni. Novembra 2020 je dokončala neuradno izobraževanje za projektno vodjo pri društvu Pina in Mladi plus, z januarjem 2021 pa je zaključila paraakademski program Akademski oreščki.

Iza Štrumbelj Oblak (1997) končuje dodiplomski študij fotografije na VIST, Fakulteti za aplikativne vede v Ljubljani, preteklo leto pa se je dodatno izobraževala na LUCA School of Arts v Bruslju. V zadnjem času najraje uporablja performativne in participativne prakse, ki ji služijo kot orodja za preseganje družbenih norm. Poleg študija je svoja obzorja širila tako doma kot v tujini s pomočjo različnih izobraževalnih programov, s sodelovanjem na več razstavah in z uvrstitvami na fotografskih tekmovanjih.