Prek del Edite Schubert, Petra Dabca, Željka Jermana, Vlada Martka in Željka Borčića bodo predstavljene neoavantgardne umetniške prakse druge polovice 20. stoletja na Hrvaškem.

Umetniki, katerih dela bodo razstavljena v Galeriji Fotografija, predstavljajo radikalno raziskovanje fotografije na Hrvaškem v 70. letih preteklega stoletja. Prav v tem času je prvič prišlo tudi do ontološkega prevpraševanja pomena fotografije in do pojava novih umetniških praks, ki k mediju fotografije pristopajo izrazito analitično, pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s preobražanjem dvodimenzionalne površine v fotografski objekt. Zdi se, da je bil torej pod vprašaj postavljen celoten fotografski kanon, so ob razstavi zapisali v galeriji.

V kontekstu Nove umetniške prakse, ki je popolnoma preobrazila paradigmo umetnosti tistega časa, so se začeli umetniki ukvarjati s fotografijo, ki je presegala omejitve vloge reproduciranja realnosti, ki ji je bila sicer zgodovinsko pripisana. Umetniki so razumevanje medija razširili s številnimi inovacijami na področjih forme, vsebine in pomena ter na ta način ustvarili svojevrsten špekulativno-poetični sistem fotografije. V takem razširjenem polju je, kot so zapisali v galeriji, postala fotografija poligon za redefinicijo same narave umetnosti in umetniškega dela.

Številne podobnosti med umetniki, ki so bili dejavni v drugi polovici minulega stoletja, ter so raziskovali, eksperimentirali in na različne načine preizkušali naravo fotografskega medija, pričajo o obstoju določenega zeitgeista, ki se je širil po Evropi.

Pričujoča razstava širi zavedanje o hrvaški umetniški produkciji v tem obdobju in veča njeno prepoznavnost, obenem pa krepi, posodablja in spodbuja neprestan pretok informacij o izbranem obdobju med javnostjo, kustosi, umetniki, teoretiki, raziskovalci in drugimi. Poleg tega razstava odpira tudi pomemben dialog s slovensko eksperimentalno fotografsko sceno z namenom izmenjave znanja o skupnih okoliščinah, v katerih je ta svojevrstna praksa nastala, so še poudarili v galeriji.

Urad za fotografijo (Ured za fotografiju) je neprofitno nevladno društvo iz Zagreba, ustanovljeno leta 2011. Usmerjeno je v raziskovanje, razvoj, promocijo in kontekstualizacijo inovativnih umetniških praks na področju fotografije in novih medijev ter praks, ki spodbujajo pozitivne družbene spremembe.