Razstava obsega panoje, del je tudi v digitalni obliki. Na ogled bo do 12. junija.

Etnografski muzej Istre iz Pazina in Center za nesnovno kulturo Istre dislocirana enota EMI sta že v letu 2019 pripravila prvo razstavo o nesnovni kulturni dediščini. Pet let pozneje jo z novo evidentiranimi enotami tako na državnem kot Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva posodabljata in ponovno postavljata na ogled.

Razstavi Etnografskega muzeja Istre se pridružuje tudi Pokrajinski muzej Koper, ki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem - Koordinatorjem varstva nesnovne kulturne dediščine dopolnjuje razstavo s petimi enotami iz slovenske Istre, ki so vpisane na državni Register nesnovne kulturne dediščine, od tega je ena, suhozidna gradnja, vpisana tudi na Unescov reprezentativni seznam.