Na srečanje so povabili domače in tuje strokovnjake, predstavnike kulturno-ustvarjalnega sektorja in odločevalce.

Motovila s tem nadaljuje niz razprav o mobilnosti, še zlasti od leta 2019, ko je Evropska komisija napovedala, da bo v novem proračunskem obdobju (2021–2027) večjo pozornost posvetila individualni mobilnosti ustvarjalcev in kulturnih delavcev.

"Tako Evropska komisija kot tudi ustvarjalci, organizacije, mednarodna združenja in odločevalci bodo morali upoštevati in optimizirati okoljsko trajnostne prakse. Mobilnost seveda ni vedno nujno prostovoljna, zaradi vse večjih družbenih in okoljskih sprememb je (pre)večkrat tudi prisilna. To vse so trenutno vroče teme razprav evropske kulturne srenje, ki jih tudi Motovila daje v ospredje letošnjega foruma," so sporočili iz Motovile.

Na konferenci bodo razpravljali o strategijah, pristopih in dobrih praksah tako na ravni politik kot tudi v kulturno-ustvarjalnem sektorju, vključno na področju filma. Gostili bodo predstavnike Creative Carbon Scotland, On the Move, International Screen Institute, Ekologov brez meja, Projekta Atol, Prostoroža, Wytwornia Foundation, EPK Esch 2022, Evropske komisije, University of Coimbra in druge.

Cilj srečanja je, da se skupaj pogovorijo o tej pomembni temi, ki se dotika vseh sektorjev, predvsem pa o tem, kako lahko kulturno-ustvarjalni sektorji prispevajo k ozelenitvi oziroma zmanjšanju ogljičnega odtisa.

V prvem delu konference se bodo tako po besedah Ines Kežman iz Motovile posvetili oblikovanju priporočil za odločevalce, s katerimi bi izboljšali politike in pomagali sektorju. V drugem delu bodo predstavili dobre prakse oziroma preizkušene trajnostne in zelene pobude, ki lahko služijo kot navdih na različnih področjih, od uprizoritvene in intermedijske umetnosti do filmskih festivalov.

Na popoldanski delavnici z društvom Ekologi brez meja pa bodo pregledali že vzpostavljena merila sistema certificiranja Zero Waste Europe in preverili njihovo ustreznost. Želijo si namreč vzpostaviti posebno delovno skupino, ki bo sooblikovala prihodnji sistem certificiranja za kulturno-ustvarjalni sektor.

Prizadevanja po zmanjšanju ogljičnega odtisa so zajeta v programu Evropske komisije Ustvarjalna Evropa za podporo kulturnemu in avdiovizualnemu sektorju, s tem pa je povezan tudi koncept Novega evropskega Bauhausa, s katerim namerava komisija pospešiti preobrazbo različnih gospodarskih sektorjev.