Na ogled so dela študentk in študentov, nastala na delavnici, ki sta jo skupaj zasnovali Aleksandra Vajd in Anetta Mona Chisa v sklopu pregledne razstave Aleksandre Vajd Od znotraj dol in od zgoraj.

Aleksandra Vajd je v obdobju od novembra 2023 do januarja 2024 delovala kot gostujoča umetnica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani. Vodila je dvomesečno delavnico za študentke in študente različnih smeri akademije z naslovom Občutja v hiši mojega telesa (sodobni avtoportret). S študenti so se srečevali in imeli vsebinske izmenjave v prostorih +MSUM-a. Namen je bil, da se prepletejo dinamike in ljudje institucij, ki vzdržujejo in skrbijo za ekosistem vizualnih umetnosti, kot sta ALUO ter Moderna galerija in +MSUM s svojimi aktualnimi razstavami, stalno zbirko in spremljajočimi dogodki.

Za izhodišče pogovorov so izbrali temo identitete človeka, katerega prvotni jaz je postal abstrahiran z digitalnim prostorom, in človeško telo, ki se z uporabo novih tehnologij in v življenju z njimi spreminja v tekočo digitalno maso.

Avtorice in avtorji razstavljenih del so Katarina Snoj, Žiga Kelenc, Pika Potočnik in Marina Shukurova, Oskar Kandare, Jurij Hartman, Jovana Tešić, Ana Špacapan in Maša Rojec, Tine Lisjak in Vita Tušek.

Pregledna razstava Aleksandre Vajd predstavlja več kot 20 let dela mednarodno priznane v Pragi živeče slovenske umetnice, ene najpomembnejših ustvarjalk na področju sodobne fotografije. Osredotoča se na fotografski medij kot tak in sledi vidiku njegovega razvoja in spreminjanja s časom, še zlasti od srede 90. let preteklega stoletja do danes.

Dodaten vidik umetničinega dela predstavljajo občasna sodelovanja v dialogu z umetnicami in umetniki, ki primarno uporabljajo druge medije in prek tega potiskajo fotografijo onkraj njenih meja, s čimer uvajajo nove, hibridne ali združene artefakte. Na razstavi se tako v skupnih projektih in v dialogu kot metodi umetniške prakse predstavljajo še Hynek Alt, Jimena Mendoza in Anetta Mona Chisa. Ne nazadnje razstava poudarja tudi umetničino vpetost v pedagoški proces in s tem razstavni prostor spreminja v vključujoč in povezovalen element.