Razstavo o priznanem gorenjskem muzealcu in raziskovalcu urbanističnega ter stavbnega razvoja mest je odprl radovljiški župan Ciril Globočnik.

Cene Avguštin (1923–2010) je bil umetnostni zgodovinar, ki je po drugi svetovni vojni oral ledino na področju varovanja kulturne dediščine, muzealstva in konservatorstva, so o njem zapisali na spletnih straneh javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica.

Avguštin je skrbel za organizacijo spomeniškega varstva na Gorenjskem, bil je prvi direktor Mestnega muzeja in nato Gorenjskega muzeja v Kranju ter ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo Kranj. Prizadeval si je za popularizacijo kulturne dediščine in bil priljubljen predavatelj in likovni kritik.

Osrednje področje njegovega preučevanja in raziskovanja so bili urbanistični, naselbinski in arhitekturni razvoj gorenjskih mest in trgov, preobrazba meščanskih hiš tekom stoletij ter likovne in arhitekturne sestavine ljudskega stavbarstva na Gorenjskem.

Posebej se je posvečal Radovljici, v kateri se je rodil, živel in leta 2010 tudi umrl. Sodeloval je pri obnovah starega mestnega jedra in posameznih spomenikov ter stavb. Danes obiskovalce mestnega jedra na trgu pred cerkvijo pozdravlja bronasti kip Ceneta Avguština, ki ga je Radovljici podarila njegova sorodnica, kiparka Tatjana Kostanjevič iz hrvaške Opatije.