Z urednikom Alešem Lombergarjem ter avtorjema Igorjem Sapačem in Francijem Lazarinijem se bo pogovarjala novinarka Darka Zvonar Predan, ki je tudi sama prispevala besedila za knjigo.

Avtorji prispevkov o neorenesančni šolski palači so še Andrej Rahten, Maksimilijan Fras, Janez Suhadolc, Mojca Štuhec, Janez Lombergar in Tomaž Kancler.

Zgodovina stavbe na današnjem Trgu generala Maistra sega v drugo polovico 19. stoletja. Kot izhaja iz pregleda zgodovine Prve gimnazije Maribor, je občinski svet 17. septembra 1870 sprejel sklep o gradnji nove šole za potrebe višje realke in deške ljudske šole. Občinski možje so pooblastili takratnega župana Matthäusa Reiserja, da je stopil v stik s priznanim nadinženirjem Wilhelmom Bücherjem v Gradcu, ki se je odločil za izrazito klasicistično podobo šole. Stroški zidave so bili preračunani na okoli 180.000 goldinarjev.

Temeljni kamen so slovesno vzidali 10. junija 1871, zgradba pa je bila dokončana 2. oktobra 1873 in nato predana svojemu namenu. "Zgradba stoji zdaj tu dokončana, je okras mestu, deželi in državi za sedanjost in prihodnost," je tedaj povedal župan Reiser. V imenu občine je predal stavbo učiteljstvu z željo, da bi bila ta "hiša mesto znanja in vzgoje", da bi iz nje prihajali mladi ljudje, predani znanosti, še piše na spletni strani Prve gimnazije.

Nekdanja dijaka, danes notar Gorazd Šifrer in Aleš Lombergar, ki se ukvarja z jedkanjem stekla, sta pred tremi leti, ko je Prva gimnazija praznovala 170 let, obnovila uro na pročelju njene stavbe. Številčnica ima tako zdaj takšno podobo kot leta 1873.