Direktor Zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagelj je povedal, da filatelija kot nekoč priljubljen in razširjen konjiček tokrat verjetno prvič v ospredje postavlja razmerje z javno arhivsko službo.

Kot je za STA povedal avtor razstave, arhivski svetnik Bojan Himmelreich, ki je obenem tudi filatelist in član Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje, je v drugem delu razstave predstavljeno, katero filatelistično gradivo je mogoče najti v fondih in zbirkah javnih arhivov. V arhivskem gradivu je namreč skritega tudi veliko filatelističnega gradiva.

"Ne samo v korespondenci v osebnih fondih, temveč na številnih mestih v gradivu uprave, sodstva, gospodarstva, v zbirkah in drugod. Segment tega dela predstavlja takšno gradivo, ki je večinoma hranjeno v Zgodovinskem arhivu Celje. Zanimivo je že samo po sebi, predstavljeno v ureditvi, kot jo prinaša razstava, pa pripoveduje zgodbo o vrstah filatelističnega gradiva od srede 19. stoletja do danes," je dejal Himmelreich.

V tretjem delu razstave je na ogled še del znamk in drugega filatelističnega materiala (žigi, bloki, ilustrirane dopisnice in ovojnice), ki so ga izdale poštne uprave po svetu na temo arhivistike.

Po njegovih besedah je izdaj poštnih znamk in filatelističnega materiala, kot so žigi, bloki, ilustrirane dopisnice in ovojnice ob obletnicah obstoja arhivov in predstavitvi njihovih zgradb, dela in zakladov, ki jih varujejo, ter organiziranju prireditev, mnogo. Pričajo o pomenu arhivske dejavnosti in s poštnimi izdajami na to temo tudi o tem, kakšen odnos ima družba do nje.

"V Zgodovinskem arhivu Celje javno službo vrednotenja arhivskega gradiva usmerjamo zelo široko. Medtem ko je primarni fokus arhivske službe vezan prvenstveno na sodelovanje z javnopravnimi osebami in iskanje široko zastavljenih kontekstov nastanka, obdelave in predstavljanja arhivskega gradiva, je filatelija z izostrenim občutkom za raritete in detajle lahko odlična dopolnitev razumevanja široke zbirateljske ali predstavitvene politike arhiva," je menil Batagelj.

Razstava, ki tokrat ne gostuje v razstavišču, ampak je simbolično umeščena v prostor med arhivskimi depoji in avtorjevo pisarno, je na ogled v času uradnih ur arhiva.