Anton (Tone) Malej (1907‒1930). Foto: Rok Omahen
Anton (Tone) Malej (1907‒1930). Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

V današnjem prispevku iz serije Poletje 1931 si bomo na kratko ogledali, kako so se ob prvi obletnici smrti mladega telovadca nanj spomnili v telovadnem klubu Sokol, katerega član je bil, in slovesnost ob odkritju spomenika na njegovem grobu v Bohinjski Bistrici poleti 1931.

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših pa tudi čisto vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine, pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik Jutra), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Malejeva poslednja pot v domovino. Foto: Arhiv NUK
Malejeva poslednja pot v domovino. Foto: Arhiv NUK
Malejev grob na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Foto: Rok Omahen
Malejev grob na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Foto: Rok Omahen

Kdo je bil Anton Malej?
Anton (Tone) Malej je bil rojen 16. januarja 1907, v vasi Savica pri Bohinjski Bistrici. Kmalu je zapustil rodne kraje ter odšel v Ljubljano, kjer se je pri štirinajstih letih pridružil telovadnemu društvu Sokol. Leta 1928 je nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Amsterdamu, kjer je v ekipnem mnogoboju Jugoslaviji priboril bronasto medaljo. Eden od članov bronaste olimpijske ekipe je bil tudi Leon Štukelj (1898‒1999), ki je poleti leta 1931 nastopal na svetovnem prvenstvu v Parizu. Več o njegovem uspehu na tem prvenstvu pa v nadaljevanju serije Poletje 1931.

Anton Malej je umrl na današnji dan, 15. julija 1930, star komaj 23 let, na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Luksemburgu, kjer je padel z orodja (s krogov) in si zlomil tilnik. Prav na tem tekmovanju se je pri nastopu ponesrečil tudi Leon Štukelj, vendar njegove poškodbe niso bile tako hude kot Malejeve.

Nekdanji Sokolski dom, danes Športna dvorana Tabor. Foto: Rok Omahen
Nekdanji Sokolski dom, danes Športna dvorana Tabor. Foto: Rok Omahen

Tragična vest se razširi po Jugoslaviji
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno 15. julija 1931 v časopisu Jugoslovan. Brzojavko o tragični nesreči je v domovino poslal telovadec in trener Viktor Murnik (1874‒1964). "Danes pred letom dni je prispela iz Luksemburga uredništvu 'Sokolskega Glasnika' kratka in žalostna brzojavka, načelnika Saveza SKJ br. [brata] dr. Murnika: Malej umrl danes vsled zloma hrbtenice. Obvestite mater. Prevoz zasiguran. Dr. Murnik. Cela jugoslovanska javnost, zlasti pa Sokolstvo je sprejelo to vest z največjo bolestjo v srcu, saj je odšel za večno iz sokolskih vrst odlični tekmovalec in Sokol bral Tone Malej. Poln navdušenja in veselja je odšel v Luksemburg, priborit jugoslovanskemu Sokolstvu in Jugoslaviji čast in ugled v tujini. Brat Malej je bil eden najboljših telovadcev. Predvsem se je odlikoval na orodju, ker je s svojo lahkoto obvladal najtežje prvine. Brat Malej ni bil le izvrsten telovadec, bil je predvsem vzoren Sokol. Bit je skromen in dobrohoten, vedno vljuden in ustrežljiv."

Prenos Malejeve krste iz taborske dvorane na pogrebni voz. Foto: Arhiv NUK
Prenos Malejeve krste iz taborske dvorane na pogrebni voz. Foto: Arhiv NUK
Cerkev sv. Nikolaja v Bohinjski Bistrici. Foto: Rok Omahen
Cerkev sv. Nikolaja v Bohinjski Bistrici. Foto: Rok Omahen

Nesreča v Luksemburgu
"Prij mednarodni tekmi v Luksemburgu je vzbudil takoj v začetku tekme vso pozornost številne publike in sodnikov. Po dobro absolviranih prostih vajah, je nastopil k obvezni vaji na krogih, kjer ga je doletela tako tragična smrt. Začetek vaje je delal brezhibno in so sodniki občudovali njegovo izvedbo, kar se naenkrat po izvinku nazaj odtrga in trešči z vso silo s tilnikom in glavo na tla. Obležal je v polni nezavesti, dokler ga niso prepeljali v bolnišnico, kjer je po kratkem trpljenju izdihnil svojo plemenito sokolsko dušo. Prepeljan v domovino, mu je Sokolstvo priredilo sijajen pogreb ob navzočnosti najvišjih predstavnikov vojaških in civilnih oblasti. Danes počiva nepozabni brat Malej pod sivim Triglavom v Bohinjski Bistrici. Te dni bodo postavili nepozabnemu bratu Maleju krasen spomenik na njegovem grobu. Velika udeležba Sokolstva naj počasti spomin prerano umrlega borca in junaka brata Maleja. Slava spominu nepozabnega brata Maleja!"

Priprave na slovesnosti ob prvi obletnici smrti leta 1931
Na slovesnost ob odkritju spomenika na pokopališču v Bohinjski Bistrici je prišla lepa množica ljudi, mnogi med njimi s posebnim vlakom, ki je vozil ta dan. V časopisu Jugoslovan je bila naslednji dan, 16. julija 1931, objavljena novica o voznem redu ter nekaj splošnih pojasnil občinstvu pred dogodkom: "Bratje, sestre in Sokolstvu naklonjeno občinstvo, ki se boste udeležili odkritja spomenika dragemu pokojniku 19. julija t. l. [tega leta, 1931] ob 11.30 v Bohinjski Bistrici, blagovolite upoštevati sledeče: Odhod iz Ljubljane je mogoč v nedeljo z izletniškim vlakom ob 5.21 ali pa z vlakom ob 7.30. Kdor potuje tja in nazaj z izletniškim vlakom, ima itak polovično vožnjo. Tisti pa, ki žele potovati iz Ljubljane z vlakom ob 7.30 in žele imeti polovično vožnjo, se morajo prijaviti v pisarni na Taboru najkasneje do petka zvečer. Ti udeleženci morajo imeti tudi sokolsko legitimacijo in imajo iz Ljubljane skupen odhod ob 7.30 ter iz Bohinja skupen povratek ob 17.13. Vodi jih v to določeni vodnik. Žalne svečanosti se bomo udeležili v svečanih krojih. Zbirališče članstva je pred sokolskim domom v Bohinjski Bistrici, od tam pa skupen odhod ob 11.10 na pokopališče. Počastimo vsi spomin blagega pokojnika s svojo udeležbo."

Pogreb Antona Maleja. Foto: Arhiv NUK
Pogreb Antona Maleja. Foto: Arhiv NUK

Na Malejevem grobu stoji spomenik iz marmorja, na katerem je postavljen njegov bronasti doprsni kip, delo akademskega kiparja Lojzeta Dolinarja (1893‒1970). Več informacij o Antonu Maleju je na voljo tudi na spletni strani Obrazi slovenskih pokrajin.

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si