Po besedah avtorja razstave Dragana Živadinova bo razstava, ki bo prva v ciklu Lepota knjige, izhodišče za premislek o tem, kakšna naj bo knjiga prihodnosti.

Razstavi Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta in Tipografija študentov ALUO in NTF bosta na ogled do 22. junija. Foto: NUK
Razstavi Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta in Tipografija študentov ALUO in NTF bosta na ogled do 22. junija. Foto: NUK

Kot je na nedavni novinarski konferenci povedala Meta Kojc iz NUK-a, je razstava skupaj z razstavo Tipografija študentov ALUO in NTF v Plečnikovem hodniku prva v ciklu, v katerem bodo v središče postavili oblikovanje knjig in tipografijo, z njima pa odpirajo polje, ki doslej pri njih še ni bilo obravnavano. Prvič bodo namreč spregovorili o lepoti tiskane knjige 20. in 21. stoletja.

Razstavo Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta sestavlja šest mikroambientov. Po besedah Živadinova osrednjo os razstave sestavljajo tri kozmistično-konstruktivistične knjige, med njimi Constructivism and Kosovel (Konstruktivizem in Kosovel) Janeza Vrečka. Ko je Balant oblikoval omenjeno knjigo, se je namreč srečal s Kosovelovim naslovom nikoli realizirane revije za umetnost KONS; beležnico, kjer je Kosovel skiciral naslov, hranijo v Rokopisni zbirki NUK-a. Kosovelova skica naslovnice revije ga je spodbudila, da je iz štirih črk besede KONS razvil črkovno vrsto.

V vitrini s fotografskimi katalogi sta kataloga Tomaža Gregoriča in Arneta Hodaliča. Pri obeh po besedah Živadinova izstopa detajl. V mikroambientu humanističnoznanstvene knjige so predstavljene knjige iz zbirke Krt založbe Krtina. Primer oblikovanja omenjene zbirke je Živadinov označil kot enega najizvirnejših modelov revne knjige, ki s svojo konceptualizacijo presega zvrst žepne knjige.

Ena od vitrin je posvečena knjigam, ki tematizirajo modo, v njej pa je predstavljena knjiga modnega oblikovalca Alana Hranitelja. Kot je v katalogu zapisal Živadinov, je Balant za potrebe knjige izumil detajl ‒ grafični modni šiv, ki ga skozi knjigo vzorči in ga organizira v geometrično pomensko vezilstvo. V vitrini s korporacijskimi knjigami je predstavljeno Balantovo delo za Mobitel, v vitrini knjiga umetnice knjiga Maje Smrekar, ki jo je umetnica ustvarila skupaj z Balantom, v razstavo pa je vključena še vitrina s knjigami o vesolju in kozmičnem mapiranju.

Na razstavi študentov Akademije za umetnost in oblikovanje in Naravoslovnotehniške fakultete pa so predstavljena dela, ki so nastala v zimskem semestru študijskega leta 2018/2019 in tipografske rešitve iz preteklih let. Na ogled so postavili različne črkovne vrste, tipografske igre, kinetično tipografijo in tipografske rešitve v knjigah.