Dela Milene Usenik (levo) in Laibach Kunst (desno). Foto: Center in galerija P74
Dela Milene Usenik (levo) in Laibach Kunst (desno). Foto: Center in galerija P74

Ena od vodilnih vizualnih ustvarjalk pri nas Milena Usenik (1934) je med letoma 1971 in 1976 uvedla inovativno združevanje principov optične umetnosti in principov pop arta.

Pop art, ki je nastajal v drugačnih okoliščinah kot v ZDA
Pop art je v Jugoslaviji nastajal v popolnoma drugačnih socialnih, širših družbenih in političnih razmerah kot na Zahodu. Ena od popularnih metod pop arta je bilo prilaščanje seksualizirane reprezentacije ženskega telesa, ki je prevladovala v podobah javnih medijev. Stvaritve Milene Usenik predstavljajo kritiko potrošniške družbe in njene reprezentacije.

Do razstave lahko do 26. decembra
dostopate na tej povezavi.

Laibach Kunst v svojih multimedijskih projektih uporablja strategije retroavantgarde. Kolektiv Laibach je bil ustanovljen leta 1980. Na ustvarjalno pot so se podali kot likovni umetniki, ime Laibach in njihovi propagandni manifesti pa so vzbudili številne razprave o njihovem umetniškem ter političnem pozicioniranju.

Sorodna novica Laibach Kunst: umetnost, ki je še po 40 letih neopredeljiva in enigmatična

Prevpraševanje metod citiranja, prisvajanja in avtorskih pravic
"Laibach Kunst še naprej ostaja neuvrščena, neopredeljiva in enigmatična. Postavi (re)konstrukt: grafiko – sliko – objekt – kolaž – brikolažambient. Z apropriacijo svojih lastnih zgodnjih podob 'iz druge roke', prilastitvijo prilastitve, uprizarja nekakšen simulaker simulakra. Ponovna uporaba podob neizogibno vpelje predrugačenje, zgostitev motivov je hkrati njihova premestitev. Na eni strani prenos, ponovitev in pomnožitev, na drugi intervencija, povečava in preobrat. Posegi so včasih grobi, drugič subtilni, vedno konceptualno premišljeni, a dvoumni: izločitev – zaznamek – remontaža," je ob nedavni razstavi kolektiva v Galeriji P74 zapisala kustosinja Barbara Borčič.

Kolektiv v svojem delu kreativno prevprašuje metode citiranja, prisvajanja in avtorskih pravic. Ključ do njihovih postmodernih strategij vzorčenja se najde v njihovem terminu monumentalna retroavantgarda, so zapisali pri Centru in Galeriji P74.

Tako Milena Usenik kot Laibach Kunst so se pod okriljem P74 predstavili tudi na nedavnem sejmu viennacontemporary.