Zapisali so tudi, da podpirajo prizadevanja kulturne ministrice Aste Vrečko za pravično plačilo dela v likovni umetnosti.

Razstava, ki je pod okriljem kustosinje Bojane Piškur v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova na ogled še do 20. junija, predstavlja filmsko trilogijo Nike Autor v formi obzornika. Sestavljajo jo Obzornik 4517 – Preko vode do svobode, Obzornik 2021 – Tukaj imam sliko in Obzornik 670 – Rdeči gozdovi, spremljajo pa še fotografske in tekstualne intervencije. Foto: Jošt Franko
Razstava, ki je pod okriljem kustosinje Bojane Piškur v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova na ogled še do 20. junija, predstavlja filmsko trilogijo Nike Autor v formi obzornika. Sestavljajo jo Obzornik 4517 – Preko vode do svobode, Obzornik 2021 – Tukaj imam sliko in Obzornik 670 – Rdeči gozdovi, spremljajo pa še fotografske in tekstualne intervencije. Foto: Jošt Franko

Nika Autor je postopek izvršbe za plačilo opravljenega dela pri razstavi, ki je še do 20. junija na ogled v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), sprožila prek Delavske svetovalnice. Ta je ob tem objavila tudi javni poziv, v katerem ministrstvo za kulturo sprašuje, kako bodo ukrepali glede plačil delavkam in delavcem v kulturi, ki delujejo za javne zavode.

Kot je pojasnil Goran Lukić iz svetovalnice, se pri tem sklicujejo na direktorja Moderne galerije in MSUM-a Aleša Vaupotiča, ki je konec januarja letos pisno potrdil stroškovnik razstave. Z izvršbo terjajo približno 10.500 evrov, Moderna galerija pa se je do tega opredelila negativno s svojimi argumenti. Tako gre zadeva zdaj po sodnih poteh, je povedal Lukić.

Sorodna novica Delavska svetovalnica s pozivom ministrstvu glede (ne)plačila delujočim v kulturi

Po oceni avtorice razstave, ki je o zapletu prejšnji teden spregovorila za časopis Dnevnik, bi se bilo treba pri kakršnih koli izgovorih in vedno novih argumentacijah osredotočiti na to, da ne obstajata dve zgodbi. "Obstaja ena zgodba, in to je, da nisem dobila plačila za opravljeno delo," je povedala za STA. Po njenih besedah je vodstvo njej in kustosinji Bojani Piškur pisno potrdilo plačilo avtorskega honorarja po ceniku 6,5 evra na uro.

Direktor se je plačilu izogibal in je oba računa, ki ju je izstavila, najprej zavrnil, potem ko je Delavska svetovalnica stopila v pogajanja, pa je bil plačan eden. Po petih mesecih je zdaj po njenih besedah predlagal, da bi zaplet rešil na način, da bi njena dela dal v izredni odkup. Ker tega ni pisno zagotovil, je Nika Autor od te možnosti odstopila.

Sorodna novica Nika Autor: Dalj časa sem beležila izgubljene čevlje v gozdovih na meji EU-ja. Na stotine jih je.

Vaupotič je za STA zapisal, da je Moderna galerija plačilo njenega računa, na podlagi katerega je po pooblaščenem odvetniku zoper Moderno galerijo sprožila tudi izvršilni postopek, zavrnila zato, ker se nanaša na izdelavo filmskega in fotografskega gradiva, ki je predmet razstave v MSUM-u. "Ne gre torej za razstavo avtorskih del, ki bi jih Moderna galerija naročila in bi jih Autorjeva izdelala zanjo."

Ob načrtovanju razstave je bil po njegovih besedah že leta 2020 sprejet tudi finančni načrt, v katerem so predvidene vse finančne obremenitve in tudi honorarji umetnikov. "Honorar, omenjen v pogovoru z umetnico v Dnevniku, v tem finančnem načrtu ni bil opredeljen, niti ni bilo opredeljeno delo, ki ga je avtorica opravila po umestitvi razstave v program."

Kot je še zapisal Vaupotič, se zaveda sistemskih težav pri plačilu za delo ustvarjalkam in ustvarjalcem na področju vizualnih umetnosti in je zato umetnici predlagal, da ta nepredvideni in neovrednoteni del plača v obliki odkupa del za zbirke. A je avtorica to zavrnila oziroma ga je pogojevala z zelo kratkim rokom izplačila, ki ga ni mogoče zagotoviti v okviru predpisov in letnega programa.

"Želim si, da opozarjanje ne bo ekspresno pometeno pod preprogo"
"Neplačevanje avtorskih honorarjev je v polju vizualne umetnosti splošno sprejeta in razširjena praksa,"
je Nika Autor povedala v današnjem intervjuju za MMC. "Želim si, da opozarjanje ne bo ekspresno pometeno pod preprogo in že jutri pozabljeno, ampak da bo MzK odreagiral hitro in z ukrepi, ki bodo zaščitili kulturne delavce pred tovrstnim izkoriščanjem in prisilili kulturne institucije k poštenemu in dostojnemu plačevanju našega dela. Za zdaj pa situacija ostaja enaka, sila neprijetna, saj so razmerja moči zelo jasna," je dodala.

Izjavo je podal tudi kolektiv zaposlenih Moderne galerije
Pretežen del zaposlenih v Moderni galeriji je v sredo podal izjavo, v kateri so zapisali, da se ograjujejo od Sporočila za javnost, ki je v imenu zavoda objavljeno na spletni strani Moderne galerije ob razstavi Nike Autor.

"Nasprotujemo, da v svojem polemiziranju z umetnico in novinarji, ki je že samo po sebi sramotno za institucijo, direktor nastopa v imenu Moderne galerije, torej posredno tudi v našem imenu. Odklanjamo, da se skuša s tako izjavo tudi v našem imenu preusmerjati pozornost z nesposobnosti vodenja javnega zavoda in da je spletna stran kot uradni kanal komuniciranja javnega zavoda izrabljena za ta namen," so zapisali.