Ula Pogorevčnik, Pod okriljem. Foto: Bežigrajska galerija 2
Ula Pogorevčnik, Pod okriljem. Foto: Bežigrajska galerija 2

Letos je na vrsti 16. festival, štiridnevni dogodek se začenja danes, predstavlja pa 18 avtorjev. Svoja dela predstavljajo Aleksij Kobal, Katja Kotnik, Andreja Kranjec, Veronika Kržičnik, Davorin Marc, Rebeka Fridrih Gosak, Ali Kovačič, Katja Kotnik, Anja Šavli, Ula Pogorevčnik, Eva Palčič, Christina Rems Loboda, Pila Rusjan, Sara Selšek, Nina Štepec, Dejan Štefančič, Minea Vrabl in Tonja Žagar.

Kot je ob festivalu zapisal Miloš Bašin, je značilnost letošnjega videofestivala, da dela temeljijo na uporabi digitalne fotografije, ki jo avtorji spreminjajo v gibljive podobe oziroma videe, ti pa učinkujejo kot dinamično zaporedje kadrov.

Veronika Kržičnik. Foto: Bežigrajska galerija 2
Veronika Kržičnik. Foto: Bežigrajska galerija 2

V Bežigrajski galeriji z dogodkom nadaljujejo tradicijo predstavljanje novih medijev, ki sega v začetek osemdesetih let 20. stoletja, k čemur težijo tudi z multimedialnimi razstavami in dogodki ter računalniškimi projekcijami.

Prvi videofestival Narave, ki ga zaznamujejo ljudje in njihove narave, so organizirali leta 2002. Doslej so predstavili dela umetnic in umetnikov iz osemindvajsetih držav. Vsakokrat so izbrali videodela, ki so bila ustvarjena največ nekaj let pred začetkom vsakega festivala.
Galerija hrani v zbirki iz preteklih festivalov že več kot 700 videodel. Temeljno izhodišče del so podobe narave, človekovo bivanje in prebivanje ter razmerje med preteklimi in današnjimi dogodki ter njihovo komentiranje.

Aleksij Kobal, Barvna stran teme. Foto: Bežigrajska galerija 2
Aleksij Kobal, Barvna stran teme. Foto: Bežigrajska galerija 2