Na Gimnaziji Poljane bodo danes ob 18. uri svečano odprli galerijo G+ (+ PLUS – poljanski laboratorij ustvarjalne skupnosti) prenovljeno krilo kleti, ki vključuje razstavne prostore, prostore za druženje in ustvarjanje.

Arhitekturni predlog biroja Kosi in partnerji. Foto: Gimnazija Poljane
Arhitekturni predlog biroja Kosi in partnerji. Foto: Gimnazija Poljane

Novi prostori so namenjeni predvsem umetniškemu izražanju dijakinj in dijakov. Odprtje novih prostorov je korak proti temu, da bi šolski izobraževalni proces odprli v širšo družbeno skupnost, se povezovali z umetniki, ustvarjalci, tudi številnimi nekdanjimi uveljavljenimi Poljankami in Poljanci, na ta način pa tudi vzpostavili neposrednejši stik za doživljanje in razumevanje umetnosti ter širših družbenih problemov.

Ideja preoblikovanja prostora je tlela več let, v sam proces nastajanja so bile in so vključeni dijakinje in dijaki – od nabora izhodiščnih dijaških idej, preko procesa usklajevanja mnenj, do slavnostnega odprtja prostorov. Kot pravijo na gimnaziji, je projekt zastavljen odprto, participatorno, z željo, da dijakinjam in dijakom omogoči izkušnjo demokratičnega ravnanja in delovanja v družbi. "Poudarja pomen naše skupne skrbi za fizični prostor, v katerem bivamo in se izobražujemo in ga bodo uporabljale prihajajoče generacije mladostnikov, do katerih čutimo zavezo."

Odprtje galerije G+ na gimnaziji Poljane
Prvonagrajena natečajna rešitev dijakinje Pie Kerže, danes študentke arhitekture. Foto: Mila Fatur Škof
Prvonagrajena natečajna rešitev dijakinje Pie Kerže, danes študentke arhitekture. Foto: Mila Fatur Škof

Na natečaj za prenovo kletnih prostorov, ki ga je razpisala dijaška skupnost, je prispelo veliko predlogov, med katerimi si je dijakinja Pia Kreže, danes študentka arhitekture, s svojo arhitekturno rešitvijo prislužila priznanje in nagrado. Arhitekturni biro Kosi in partnerji je idejno zasnovo strokovno pripravil. Dijakinje in dijaki so nato zbrali komentarje in pripombe na idejno zasnovo projekta in jo v več srečanjih usklajevali z arhitekturnim birojem. Realizacijo projekta bomo zdaj zaključili s prireditvijo, umetniškim dogodkom, ki prinaša prerez skozi ustvarjalnost Poljancev in vključuje performativno, likovno, glasbeno, dramsko in filmsko izražanje. Predstavljeno bo tako šolsko kot obšolsko dijaško ustvarjanje.

Razstavni hodnik. Foto: Mila Fatur Škof
Razstavni hodnik. Foto: Mila Fatur Škof

Odprtje novih, umetnosti, ustvarjalnosti in druženju namenjenih prostorov je zaključek več desetletnih prizadevanj šole. "Uteleša zavzemanje Gimnazija Poljane za umetnost, skozi katero mladi najbolj neposredno odkrivajo svojo identiteto, razvijajo empatijo, kritičnost in občutljivost do sveta. Umetnost naj jim bo na poti odraščanja sopotnik in medij izražanja včasih težko izpovedanih misli, občutij, stisk in želja," ob tem razmišlja profesorica likovne umetnosti in umetnostne zgodovine Nina Ostan.

Nove prostore vidijo tudi kot preprosto prostor druženja, oblikovanja skupnosti dijakinj in dijakov, njihovega povezovanja, oblikovanja občutka medsebojne povezanosti, pomoči, solidarnosti.

Odpirajo jih danes ob 18.00 z začetkom v šolski gledališki dvorani, potem pa se bo dogajanje preko stopnišča šole odvrtelo vse do kletnih prostorov. Otvoritveni dogodek pripravljajo dijakinje in dijaki skozi ponazoritev svojega umetniškega ustvarjanja – z razstavo umetniških avtorskih fragmentov in performativno utelesitvijo.