Živko Kladnik, Srebrenica, 2016, kolaž, 61,5 x 91,5 cm. Foto: Marko Tušek

Pod naslovom Sredi sveta 1969–2016 bodo od danes do 24. decembra na ogled vizualna poezija, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke in filmi. Gre torej za dela, ki jih je Kladnik v 60. in 70. letih ustvarjal kot kompleksne literarne izdaje, v katerih so bila literarna in likovna sporočila neločljivo povezana in ustvarjena z zavestjo, da jih je mogoče ustvarjati na različne načine v povezavi in sožitju literarne in likovne umetnosti.

Živko Kladnik se je rodil leta 1948 v Novem mestu, živel pa na Gorenjskem. Posvečal se je poeziji, vizualnemu ustvarjanju in filmu, bil pa je tudi pobudnik mnogih kulturnih dogodkov v Kranju. Soustanovil je kranjsko filmsko skupino Ime in konkretistično skupine Studio Signum, bil pa je tudi član likovnega srečanja Jasna.

S skupino Studio Signum je pripravil številne razstave in projekte, ki so svoj vrhunec dosegli konec 70. in v 80. letih preteklega stoletja. Najopaznejši med njima so bili Projekt Abeceda v Piranu, Benetkah in Kranju ter Grafiti v Reki, Kranju in Bohinju.

Samostojno je največkrat razstavljal v Kranju, razstave pa pripravljal še vse do leta 2016. Umrl je leta 2017.