Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) so sporočili, da je uprava za zaščito in reševanje po pregledu podpisanega zahtevka občine Prevalje odobrila izplačilo upravičenih sredstev, to je 5,5 milijona evrov. Izplačilo je bilo uspešno izvedeno v torek na račun občine Prevalje.

"V tem tednu bodo tudi druge koroške občine deležne sredstev za povrnitev intervencijskih stroškov. Občina Črna na Koroškem bo v četrtek, 12. oktobra, prejela izplačilo 4,9 milijona evrov, prav tako pa bo občina Ribnica na Pohorju prejela izplačilo v celoti. V petek, 13. oktobra, bo v celoti prejela izplačilo tudi občina Podvelka," so navedli na Ukomu, kjer so še pojasnili, da občine dobijo izplačila v osmih dneh, potem ko uprava dobi njihov podpisan zahtevek.

Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju je pripravljeno za pregled

Na seji sveta koroške regije in regijskega razvojnega sveta v Dravogradu je vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic povedal, da je delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju, v katerem je predvidenih veliko različnih ukrepov, pripravljeno.
Pozno popoldne ga bodo pregledali, je še dodal, med drugim je treba doreči še nekatera vprašanja, tudi glede financiranja.

"Nato predvidevamo, da se bo še v tem tednu vlada seznanila z delovnim gradivom, se opredelila do določenih odprtih vprašanj, dala morda tudi dodatne napotke, navodila, kje je treba še zakon dopolniti, spremeniti, poiskati morda kakšno boljšo rešitev. Potem računamo, da se bo to v naslednjem tednu opravilo, opravila se bodo tudi določena posvetovanja," je povedal Šefic.

Oblikovan predlog zakona bo nato šel na obravnavo na vlado in nato v DZ.
Pri pripravi predloga zakona so upoštevali tudi nekatere predloge iz Koroške. V povezavi z nekaterimi pričakovanji, da se za to regijo predvidijo posebne razvojne spodbude, pa je Šefic dejal, da je vsaj za zdaj v predlog zakona vgrajen instrument, ki vladi tudi pozneje omogoča, da posameznim območjem ali posameznim subjektom pomaga z zelo ciljno usmerjenimi ukrepi, zato da se doseže dodaten razvoj v kateri koli prizadeti regiji, tudi Koroški.

Več županov je vnovič opozorilo na stroške intervencije po ujmi, ki je ponekod po njihovih navedbah potekala še septembra in tudi pozneje, čeprav se je državni načrt za poplave z nekaj izjemami, med drugim so omenjeni vodotoki in ceste, zaključil 31. avgusta. To po Šefičevih besedah pomeni, da se takrat "nekako ta intervencija ustavi".

V zvezi z intervencijskimi stroški v septembru župani danes jasnega odgovora niso dobili. Kot je med drugim medijem dejala županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, se ne strinjajo, da bi intervencijo plačevali iz sredstev, ki jih bodo za sanacijo v okviru predplačila prejeli od ministrstva za naravne vire in prostor.

Predvideno je namreč, da bodo predplačila prejele občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine. Če bodo ta sredstva namenili za intervencijske stroške, bodo namreč takoj zmanjševali sredstva za obnovo in razvoj, je bila jasna županja.

Šefic pa je pojasnil, da so bile razmere z letošnjo obsežno ujmo specifične v primerjavi s preteklimi. Dejal je, da so intervencijski stroški eno od vprašanj, ki jih morajo še razrešiti. Je pa napovedal še, da se predvidevajo spremembe in dopolnitve interventnega zakona za pomoč po poplavah in da obstaja možnost, da bi to reševali tam.

Sanacija koroške regije po poplavah

Mulj bi lahko izvozili v tujino

Župani so imeli veliko vprašanj v povezavi s posledicami ujme in poplačili stroškov, med drugim glede naplavljenega mulja. V zvezi s tem je Bernarda Podlipnik z okoljskega ministrstva povedala, da bi se za načrtovane infrastrukturne projekte v regiji lahko porabila približno polovica nenevarnega mulja, ki je opredeljen kot neaktiven odpadek.

Glede mulja, ki je opredeljen kot nevaren odpadek, pa je ena od možnosti izvoz v tujino, pri čemer se stroški obdelave v tujini gibljejo med 200 in 500 evri na tono. V tem primeru bi objavili mednarodni razpis, je pa ob tem prosila za strpnost, saj je treba, kot je dejala Podlipnik, vse narediti skladno z zakonom o javnem naročanju.

Medtem bo treba po njenih besedah omenjeni nevaren mulj, obremenjen s težkimi kovinami, tudi pokriti, da ne bi prišlo do dodatnega prašenja. Točne količine mulja pa še niso znane, da jih ugotovijo, si bodo pomagali z letalskimi posnetki.