Posledice poplav na kmetiji v Lučah. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Posledice poplav na kmetiji v Lučah. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

"Evropska komisija je pripravila predlog za podporo grškim in slovenskim kmetom, ki so jih prizadele naravne nesreče. V okviru kmetijske rezerve za leto 2024 bo Grčiji na voljo 43,1 milijona evrov, Sloveniji pa 8,6 milijona," je povedal tiskovni predstavnik komisije Olof Gill.

Grčija, ki so jo avgusta in septembra prizadeli požari in poplave, in Slovenija, ki je avgusta utrpela veliko škodo v poplavah, bosta lahko iz nacionalnega proračuna dodali 200 odstotkov sofinanciranja.

Na komisiji so pojasnili, da so pri dodelitvi sredstev upoštevali oceni kmetijske škode, ki sta ju opravili Slovenija in Grčija, ter njuno težo v kmetijskem sektorju EU-ja na podlagi njunih deležev neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike. Obenem je bilo treba v kmetijski rezervi ohraniti zadostna sredstva za reševanje morebitnih kriz v preostalih mesecih leta 2023 in v letu 2024.

Glasovanje o predlogu 30. novembra

Članice bodo o predlogu glasovale 30. novembra. Če ga bodo potrdile, bodo lahko slovenske in grške oblasti brez odlašanja začele izvajati predlagane podporne ukrepe, je še povedal Gill.

Nacionalni organi bodo pomoč neposredno razdelili kmetom kot nadomestilo za gospodarske izgube, plačila pa naj bi bila izvršena do 31. maja 2024. Obe državi bosta morali komisijo obvestiti o podrobnostih izvajanja, vključno z merili za izračun pomoči, predvidenim učinkom ukrepa, njegovo oceno ter ukrepi, sprejetimi za preprečevanje izkrivljanja konkurence in prekomernega nadomestila.

V petek bo Slovenijo obiskal evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski

Da bo za Grčijo in Slovenijo uporabljena precejšnja količina kmetijske rezerve za leto 2024, je evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski zagotovil že po zasedanju kmetijskih ministrov EU-ja pred enim mesecem. Komisar bo v petek obiskal Slovenijo, kjer si bo z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, Marjanom Šarcem ogledal v poplavah prizadeta območja.

Bruselj je za odpravo v ujmi nastale škode v kmetijstvu Sloveniji dodelil že 1,2 milijona evrov iz kmetijske rezerve za letošnje leto.

Skupna kmetijska politika za obdobje 2023–2027 vključuje kmetijsko rezervo v višini najmanj 450 milijonov evrov letno za obvladovanje motenj na trgu ali izrednih dogodkov, ki vplivajo na proizvodnjo ali distribucijo. Rezervo za leto 2023 so že v celoti dodeli državam članicam.

Ker se je kmetijsko proračunsko leto 2024 začelo 16. oktobra 2023, je mogoče predložiti tudi že ukrepe pomoči iz kmetijske rezerve za prihodnje leto.

Slovenska vlada škodo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, nastalo v avgustovski ujmi, ocenjuje na okoli 287 milijonov evrov.