Svetniki so sprostili tudi izobrazbene in pogoje delovnih izkušenj za zasedbo mesta direktorja mladinskega centra.

Kot je na seji povedal celjski župan Matija Kovač, so Majcen razrešili, ker bo marca prevzela vodenje Inkubatorja savinjske regije. Njen naslednik pa je že dalj časa zaposlen v Celjskem mladinskem centru.

Celjski mestni svetniki so na seji med drugim po skrajšanem postopku sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center. Kot je razvidno iz odloka, se spreminjajo pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja glede zahtevane izobrazbe.

V novem odloku je za zasedbo delovnega mesta direktorja predlagana nižja stopnja izobrazbe, kar pomeni, da za mesto direktorja zadostuje prva bolonjska stopnja izobrazbe, predtem je bila zahtevana sedma stopnja.

Svetniki so imeli na to različne poglede in so v razpravi ocenili, da zgolj izobrazba ne zagotavlja uspešnega direktorja. Glede zahtevane delovne dobe so nekateri svetniki menili, da je zahtevanih pet let preveč za mlado osebo.

Svetnica iz Celjske županove liste Saša Kundih je zato na odlok podala amandma, da za mesto direktorja zadostujejo tri leta delovne dobe, kar so svetniki sprejeli.