Kot pravi, nekateri gradijo, parkirajo in deponirajo brez ustreznih dovoljenj, inšpekcijskim službam pa pri tem očita pasivnost.

Po besedah Soršaka jih občani opozarjajo na vrsto nedovoljenih posegov in pričakujejo, da bodo takšne nepravilnosti v najkrajšem času odpravljene. Vendar je po njegovem kar nekaj primerov prijav na pristojne inšpekcijske službe, ki so že leta brez epiloga.

"Izgovori so vedno isti. Bodisi niso pristojni bodisi primer ni dovolj nujen oz. nevaren za zdravje ali pa nimajo dovolj zaposlenih. Preden se karkoli zgodi, pa je zadeva že tako daleč, da povrnitev v prejšnje stanje skoraj ni mogoče," je dejal župan občine Hoče - Slivnica.

Na občini se zato sprašujejo, čemu je sploh treba sprejemati občinske prostorske izvedbene akte, pred gradnjo pridobivati toliko mnenj, soglasij, študij in elaboratov, če se tistim, ki se tega ne držijo, ne zgodi nič.

Kot primer, kjer občina kljub prijavi na inšpekcijske službe ni dobila konkretnega odgovora, Soršak omenja poseg v Orehovi vasi, kjer je lastnik hiše neposredno ob vodotoku gradil še oporni zid in nasipaval teren, čeprav to na ravninskem delu občine ni dovoljeno.

Občina je posredovala prijavo direkciji za vode, prejela pa odgovor, da bodo prijavo posredovali okoljskemu inšpektoratu, in priporočilo, da naj prijavo tja občina poda tudi sama. Direkcija za vode jih je nato seznanila s strokovnim mnenjem, iz katerega izhaja, da mora lastnik odstraniti betonski zid in nasuti material, a je ta dela nadaljeval.

"Od inšpektorata za naravne vire in prostor smo prejeli obvestilo, da so za podporni betonski zid izdali sklep o ustavitvi in odstranitvi ter da je postopek v zaključni fazi. Izrečen naj bi bil tudi ukrep ustavitve gradnje, a se dela na tem zemljišču kljub izrečenim ukrepom nemoteno nadaljujejo," je dejal Soršak.

Občina se že nekaj let ukvarja tudi s primerom nasutja terena ter vzpostavitve parkirišča za tovorna vozila in gradbene mehanizacije sredi stanovanjskega naselja v Radizelu. Kljub številnim prijavam stanovalcev in občine na pristojne službe na zemljišču že leta potekajo logistični posli, večinoma ponoči in v zgodnjih jutranjih urah, ter parkiranje težkih tovornih vozil, gradbene mehanizacije in osebnih avtomobilov.

V času postopka si je lastnik pridobil dovoljenje za skladiščni objekt s tremi parkirnimi mesti za osebna vozila. Za parkiranje tovornih vozil mu občina ni dala soglasja oz. pozitivnega mnenja, na podlagi katerega bi lahko pridobil gradbeno dovoljenje. Najbližji sosedje se že leta obračajo na vse mogoče institucije, ki jih po besedah župana vsakič odslovijo z istim odgovorom, da niso pristojne ali pa ne zaznavajo kršitev.

V zadnjem času pa v občini, tako Soršak, nastajajo deponije gradbenega materiala, zemljin in podobno tako na stanovanjskih kot kmetijskih in gozdnih zemljiščih, pri čemer v Hočah še vedno niso pozabili niti primera odlaganja komunalnega blata v Pivoli.