Popolno praznjenje jezera, na katero se na občini zaradi zaščite kulturne dediščine pripravljajo že več let, pa bodo izvedli jeseni.

Umetno jezero vsakih sedem let potrebuje utrditev sifona, saj je zemljina propustna in jezero pušča, kar statično ogroža grad Hrib in ga vlaži. Jezera zdaj niso izpraznili in utrdili že več kot deset let, razlog za to pa naj bi bili tudi zapleti glede izlova rib. Kot je povedal preddvorski župan Rok Roblek, si je občina prizadevala za praznjenje in pridobitev vse potrebne dokumentacije že v preteklih letih, zdaj pa je dokumentacija vendarle popolna.

Praznjenje jezera je načrtovano v drugi polovici septembra, ko bo to najprimerneje za vodne ptice in druge živali. So pa v preteklih dneh jezero interventno delno že izpraznili, saj je bil zaradi vodne ujme severni del jezera zaplavljen, ker je plavje zaprlo odtoke v sifone in se je gladina jezera nenadzorovano dvigala.

"Imeli smo kar nekaj intervencij, potem pa smo se odločili, da jezersko gladino deniveliramo in s tem razbremenimo pritisk na pregrado," je povedal Roblek in pojasnil, da je bilo to potrebno tudi zato, ker je bila pregrada v prejšnjih letih v enem delu slabše vzdrževana. Poleg tega je plavje poškodovalo leseni mostovž, ki vodi do naprave za manipulacijo pregrade.

Kot je povedal Roblek, so z znižanjem gladine vode omogočili naravi, da preživi do jesenskega časa, hkrati pa so odstranili plavje in sanirali vse, kar je ogrožalo pregrado. "S tem rešujemo predvsem poplavno varnost naselja dolvodno, saj je v delu naselja Hrib 120 hiš, ki bi bile, če bi pregrada popustila, poplavljene," je pojasnil.

Po tem intervencijskem ukrepu za večjo statično varnost pregrade bodo praznjenje jezera nadaljevali v drugi polovici septembra, kar je zdaj po Roblekovih besedah že usklajeno z vsemi pristojnimi institucijami.