Na severni strani se bo obvoznica po načrtih odcepila od obstoječe glavne ceste Peršeti–Most na Soči in zavila proti jugovzhodu. V krožišču je predvidena ureditev severnega priključka Mosta na Soči ter priključkov za Modrej, kajakcenter oz. čistilno napravo in za obvoznico.

Ministrstvi za okolje in infrastrukturo sta za mesec dni javno razgrnili predinvesticijsko zasnovo in okoljsko poročilo v postopku priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico. Pobudniki lahko pripombe in predloge oddajo pisno na lokacijah javne razgrnitve, lahko jih pošljejo tudi na naslov ministrstva za okolje in prostor ali na njihov elektronski naslov.

Javna obravnava bo 17. januarja ob 17. uri v prostorih Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.