Festival je potekal v okviru projekta Inclusion Fest in je bil letos osredinjen na inkluzijo, je povedal direktor Korenike Goran Miloševič.

Festival po njegovih besedah ni zanje nič novega, spreminjajo in prilagajajo le tematike, zato je vsako leto malo drugačen. "Letos smo se odločili, da bo posvečen inkluziji, torej programom socialnega vključevanja in njihovi predstavitvi, ki jih imajo ljudje na tem čezmejnem območju Slovenije in Madžarske," je povedal Miloševič. Na obeh straneh meje gre namreč za neka območja, ki so s to svojo obmejnostjo in obrobnostjo oddaljena od središč in tudi dostopnost kakovostnih storitev socialnega varstva, kulture in izobraževanja je slabša kot v središčih.

Približno 150 udeležencem festivala se je predstavilo okoli 15 ponudnikov, med drugimi Varstveno delovni center iz Murske Sobote, Center za socialno delo Murska Sobota, Dom starejših Lendava z dnevnim centrom v Odrancih, Zavod Vitica, Mestna občina Monošter, Muraba, Mozaik, Medgeneracijski center Štorklja, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Center za krepitev zdravja pri soboškem zdravstvenem domu, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Karitas in Rdeči križ ter lokalni rokodelci ali ustvarjalci.

Kljub položaju "na obrobju" po Miloševičevih besedah poskušajo ljudem, ki tukaj živijo, zagotoviti neko kakovostno obravnavo. "Je pa tudi naš princip delovanja socialne kmetije, da povezujemo različne programe, vsebine in akterje, ki potem tukajšnjim ljudem to ponujajo," je še povedal.

V okviru festivala so pripravili tudi posvet Razvoj inovativnih socialnovarstvenih storitev na podeželju, na katerem je sodelovala večina udeležencev na festivalu.