Komunala Kranj, ki upravlja pokopališče, bo smreke odstranila do konca tega meseca, hkrati bo v skladu z novo zasnovo ureditve pokopališča zasadila 26 novih dreves.

Inšpektorat je ugotovil, da 14 smrek na pokopališču kaže znake napada podlubnikov. Smreke se sušijo, zato jih je treba posekati in tako preprečiti nadaljnje širjenje in razmnoževanje podlubnika. Odrejeni ukrep sečnje in odvoza sečnih ostankov je v skladu s postavljenim rokom treba izvesti do konca marca, so danes sporočili z Mestne občine Kranj.

Kot so dodali, je smreka zaradi plitvega koreninskega sistema na konglomeratnih tleh v Kranju neprimerna vrsta za mestno okolje. Dovzetna je za napade lubadarja, poleg tega se smreke ob snegolomih in vetrolomih rade poderejo ali pa se jim odlomijo vrhovi. V tem primeru pogosto razvijejo sekundarne raščene vrhove na stranskih vejah in če so obtežene z mokrim snegom, se struktura lesa debla in veje poruši, zato postanejo drevesa nevarna.

"Odločitev o poseku ni nikoli lahka, a če drevesa zaradi bolezni ali drugih razlogov predstavljajo nevarnost za ljudi ali povzročajo škodo, jih je treba odstraniti," so na občini zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo vsa padla drevesa na pokopališču nadomestili z novimi oziroma jih bodo zasadili še več. Do konca marca bodo namreč zasadili 26 dreves.

Zaradi odstranitve smrek bo novih zasaditev več, kot je bilo prvotno načrtovano v okviru projekta urejanja pokopališča, ki poteka v skladu z idejno zasnovo, ki so jo pripravili strokovnjaki. Trenutno na pokopališču urejajo nove žarne grobove, pri čemer med glavno potjo in žarnim poljem predvidevajo zasaditev s tiso. Sledilo bo še več drugih zasaditev, ki jih bodo izvedli po posvetu z arboristom z izbiro najprimernejših drevesnih vrst.

Mestna občina Kranj in Komunala Kranj sicer prejemata precej pobud in idej občanov v povezavi s tem, kako bi moralo biti urejeno pokopališče. Kot so zagotovili na občini, vsako idejo, ki se zdi primerna in uresničljiva, proučijo. "Še enkrat pa velja poudariti, da je idejno zasnovo urejanja pokopališča premislila in izdelala stroka, namen pa je, da bo pokopališče funkcionalno, lepo in zasajeno tako, da bo zelenje dobro uspevalo," so poudarili.