Občina je za potrebe gradnje novega vrtca in dodatne infrastrukture šolskega okoliša že pred časom odkupila zemljišča ob šoli in zdajšnjem vrtcu. Večji del teh zemljišč je pripadal kmetiji, ki se je medtem preselila na drugo lokacijo, s tem pa so se odprle možnosti gradnje novega vrtca.

Za naložbo v novi vrtec, ki je trenutno ocenjena na približno 3,2 milijona evrov, je občina pridobila tudi sredstva šolskega ministrstva v vrednosti 1,17 milijona evrov. Računa še na sredstva Eko sklada, preostalo bo zagotovila sama. Trenutno poteka razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, ki bo med drugim pokazal, kakšna je današnja ocena vrednosti projekta, je za STA povedala županja.

Izbrani izvajalec bo najprej moral odstraniti več pomožnih kmetijskih objektov, šele nato se bo lahko začela gradnja vrtca. Ta bo nadomestil zdajšnjega, ki je star več kot 50 let in ga bodo po izgradnji novega porušili. Na občini načrtujejo, da se bodo prva dela začela še letos, vse skupaj pa naj bi končali v letu 2025. Tako je tudi financiranje naložbe razdeljeno na tri leta. "Mislim, da nas čaka ne samo finančno breme, ampak bomo s tem rešili vpis otrok za veliko let naprej," je ocenila županja.

Predloga letošnjega proračuna, v katerem je za vrtec predvidenih prvih 722.000 evrov, občinski svet še ni dokončno potrdil. Pretekli teden ga je županja s sodelavkami predstavljala na zborih krajanov, občinski svetniki pa ga bodo v drugem branju potrjevali predvidoma 28. marca. Proračun je nastavljen uravnoteženo in predvideva za 5,6 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Med drugim predvideva za 376.000 evrov zadolževanja.

Med večje letošnje naložbe v občini spadajo še konec lani začete gradnje dvorane na Gortini in dve večji cestni naložbi. Ena zajema dokončanje preureditve dela Mariborske ceste, druga pa cesto v Bistriškem jarku na odseku karavla–Verdinek, je še napovedala od lani nova županja Občine Muta, ki delo občinske uprave dobro pozna, saj je tam neprekinjeno zaposlena od leta 2009, prvič pa je na občini začela delati leta 2000.