K oživljanju območja bo pripomogel tudi podjetniški inkubator, ki ga bo vzpostavila občina. Pretekli petek je podpisala pogodbo z izvajalcem gradbenih del, inkubator pa mora biti dokončan jeseni.

Kot so sporočili z Občine Tržič, je ideja o podjetniškem inkubatorju zorela že nekaj časa. Priložnost za uresničitev se je pokazala lani, ko je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024.

Pogoj za kandidaturo na razpisu je bilo gradbeno dovoljenje, ki ga je tržiška občina pravočasno pridobila in stekli so postopki za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških ter inštalaterskih del. Izbrano je bilo podjetje Kovinar – Gradnje ST, ki bo omenjena dela izvedlo za približno 1,1 milijona evrov brez DDV.

Po podpisu pogodbe z izvajalcem del sledi še podpis pogodbe za nadzor in za dobavo ter montažo pohištva ter javno naročilo za tehnološko opremo za inkubator. Projekt mora biti dokončan do konca oktobra, saj je to pogoj za izplačilo sredstev z razpisa ministrstva. Občina je na podlagi razpisa za celoten projekt upravičena do največ 1,1 milijona evrov evrov oziroma do največ 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Novoustanovljeni inkubator bo imel 883 kvadratnih metrov skupne površine. V njem bodo izdelovalni prostori, tehnični prostor, pisarne, sejna soba, prostor za interakcije in spremljevalni prostori. Kot so prepričani na občini, gre za nov korak k razvoju podjetništva v Tržiču. Inkubator bo namreč odskočna deska podjetnikom za razvijanje novih idej in projektov.

Prav tako bo inkubator prispeval k oživitvi območja BPT-ja, ki je propadalo več kot 20 let, zdaj pa je že od leta 2017 na poti postopne prenove in revitalizacije. Lastniki so nekatere stavbe v kompleksu odstranili, tiste, ki so zaščitene kot kulturna dediščina, pa obnavljajo, medtem ko občina skrbi za urejanje infrastrukture.

Območje se razlikuje od običajnih poslovnih in industrijskih con, saj se na njem prepletajo različne dejavnosti. Del območja je namenjen srečevanju in druženju, del muzejski dejavnosti, del pa podjetnikom in industriji.