"Proračun je razvojno in investicijsko naravnan ter sledi ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine," so sporočili iz slednje.

V drugi obravnavi potrjen proračun predvideva za 673.000 evrov več odhodkov, kot je bilo predvideno v prvem branju. Na predlog župana so namreč občinski svetniki dodatna sredstva namenili področju kulture, družbenih dejavnosti in naložb.

Za slednje je sicer v proračunu naslednje leto predvidenih več kot polovica sredstev oziroma 38,5 milijona evrov. Med večjimi naložbami, ki jih načrtujejo v občini, so prenova mestne tržnice, ureditev Seidlove ceste, Ragovske ulice, ceste Češča vas–Zalog, projektiranje južne povezovalne ceste in izgradnja regionalne kolesarske povezave Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto.

Predvideni so še ureditev vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Karteljevem, gradnja novih učilnic v Osnovni šoli Šmihel, ureditev urbanega parka na Loki, ureditev gospodarske cone Zahod in izvedba zazidalnega načrta Podbreznik.

Med prioritetami občine bo sicer v prihodnjem letu med drugim črpanje evropskih sredstev, trajnostna mobilnost in urbana prenova prostora s poudarkom na degradiranih območjih.