Projekt, ki se med drugim osredotoča na prenovo starejših stavb, vključuje 14 partnerjev iz 11 držav.

Projekt RurALL, ki ga sofinancira program Interreg Podonavje, je vreden 2,6 milijona evrov. Po besedah Viraga naslavlja problematiko odseljevanja in staranja prebivalstva ruralnih območij, s katero se srečuje celotna Evropa. Zaradi depopulacije nastaja pomanjkanje visoko izobražene delovne sile, čimer se zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva.

Ob zmanjševanju števila prebivalcev pa se na podeželju povečuje število zapuščenih in propadajočih stavb. "Prav te so v našem projektu 'orodje' za naslavljanje izzivov depopulacije. Če potencial starejših stavb pravilno izkoristimo, jim lahko vdihnemo novo življenje," je dejal župan Virag. Kot je še opozoril, na eni strani obstaja veliko nepremičnin, ki so prazne, po drugi pa se gradi na kakovostni kmetijski zemlji.

Člani projektne ekipe so se zavezali, da bodo v okviru projekta vzpostavili mednarodno mrežo predstavnikov podeželskih skupnosti in strokovnjakov ter oblikovali model vključevanja stroke in prebivalcev v projektne dejavnosti.

Vodja projekta Simona Roudi je danes povedala, da bo ob koncu projekta 11 pilotnih podeželskih občin dobilo kredibilen in celovit načrt upravljanja starejših stavb. "Izvedli bomo mapiranje starejših stavb, da dobimo podatke o propadajočih stavbah – kje so, koliko jih je in v kakšnem stanju so. Na skupnih dogodkih bomo za te stavbe iskali rešitve, v vsakem od pilotnih območij pa bomo izdelali tri podrobne projektne zasnove prenove stavb in 20 osnovnih konceptov prenov starejših stavb," je navedla. Razvili bodo tudi poslovne modele za možnosti financiranja prenove teh stavb.

Celotni naziv projekta, ki bo trajal 30 mesecev, je Za bivanje prijetne podeželske skupnosti prihodnosti, nov integrativni model upravljanja populacije podeželskih območij. Med partnerji je poleg vodilnega, Občine Beltinci, tudi mariborski Zavod PIP, drugi pa prihajajo iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Bolgarije.