Volivci so se mu leta 2018, ko je županoval še Peter Bossman, že zoperstavili, zdajšnji župan Andrej Korenika pa je povedal, da na referendum "komaj čaka".

Občina Piran je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) zdaj znova uvrstila na sejo, župan Andrej Korenika pa je že na začetku seje povedal, da je dnevni red predlagal sam. Ob tem je še dodatno opozoril, da tri točke na dnevnem redu, vključno s predlogom sklepa o sprejetju odloka o OPPN-ju Ob Belokriški, ne temeljijo na mnenju občinske uprave, temveč zunanjega strokovnjaka in pravnika Francija Matoza. Dodal je, da v piranski občini to res ni običajna praksa, je pa mogoča in zakonita.

Glede problematike Ob Belokriški je Korenika poudaril, da so na občini ugotovili, da imajo več zemljišč, ki jim namenska raba ni določena, to pa je v nasprotju z ustavo. Sem sodijo tudi zemljišča Ob Belokriški, za katere je piranska civilna iniciativa zbirala podpise za referendum.

Spomnimo, da so pred šestimi leti zbrali dovolj podpisov za izpeljavo referenduma o pozidavah na območju Ob Belokriški, a je tega ustavil takratni župan z objavo odloka v uradnem listu. Kot je še dodal Korenika, želijo z vnovičnim sprejetjem načrta omogočiti referendumsko pobudo, s tem pa bo piranska občina tudi izpolnila dolžnost, ki jo ima do lastnikov zemljišč na tem območju. Ob tem je dodal, da je sicer približno 60 odstotkov zemljišč v lasti Občine Piran.

Kot je še povedal Korenika, je Bossman na ta način odrekel ustavno pravico pobudnikom referenduma, čemur je prikimalo tudi ustavno sodišče. Prav tako meni, da so bili zato oškodovani občani znotraj OPPN-ja, saj imajo pravico do podrobne namenske rabe svojih zemljišč.

Ker ustavno sodišče ni sprejelo nobenega stališča do vsebine odloka, na piranski občini menijo, da je vnovično sprejetje odloka edina mogoča in pravno sprejemljiva rešitev, ki lahko reši nastali zaplet.

Opozorilo glede sprejemanja OPPN-ja Ob Belokriški je na ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Komisijo za preprečevanje korupcije sicer naslovil občinski svetnik Davorin Petaros, ki meni, da občina krši odločbo ustavnega sodišča, na Komisijo za preprečevanje korupcije pa je naslovil prijavo suma konflikta interesov, zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic pri nameri sprejemanja prostorskega akta. Kot je za Primorske novice pojasnil Petaros, priložena dokumentacija ne razkriva sodelovanja strokovnih služb in direktorja občinske uprave.

Predlog Sklepa o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokriški so po razpravi občinski svetniki podprli.