Občinska komisija za priznanja predlaga, da se častnim meščanom Ljubljane letos pridružita mestna svetnica Julijana Žibert, ki po oceni komisije z delovanjem na različnih področjih izboljšuje življenje v prestolnici, ter nekdanji dolgoletni podžupan in glavni mestni urbanist Janez Koželj, brez katerega "Ljubljana nikoli ne bi postala to, kar je danes".

Julijana Žibert je univerzitetna diplomirana sociologinja, ki v Ljubljani živi od leta 1954. Službovala in opravljala je različne naloge, med drugim je bila direktorica PTT podjetja Ljubljana, kasneje pa generalna direktorica PTT Slovenije.

V vodstvu slovenske pošte je bila tudi v času osamosvojitve, s tega mesta pa je veliko prispevala k izgradnji samostojne Slovenije, prav tako ima status veteranke vojne za Slovenijo leta 1991, izhaja iz gradiva za aprilsko sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o občinskih nagrajencih.

Žibert se je tudi politično udejstvovala in je bila nepoklicna podpredsednica občinske skupščine, kjer se je srečevala s številnimi nalogami in problemi v razvoju Ljubljane. V 80. letih je bila med drugim predsednica državnega komiteja za promet, kjer je po navedbah komisije veliko naredila za dobrobit Ljubljane, predvsem pri izgradnji infrastrukture. Od leta 2010 je mestna svetnica Liste Zorana Jankovića.

"Julijana Žibert si je ves čas svojega službovanja v Ljubljani prizadevala za izboljšanje življenja v Ljubljani na vseh področjih, ne samo pri izgradnji mesta, temveč tudi pri izgradnji odnosov med ljudmi, temelječih na strpnosti, razumevanju in sožitju," so sklenili v komisiji.

Za častnega meščana občinska komisija predlaga arhitekta in dolgoletnega glavnega mestnega urbanista Janeza Koželja. "Sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte zadnjih dveh desetletij 20. in prvih dveh 21. stoletja. Njegov ustvarjalni opus sega od grafičnega oblikovanja, arhitekture, urbanizma pa vse do načrtovanja prostora velikih meril, vselej odgovorno in v korist ljudi," so zapisali.

Je dolgoletni mestni arhitekt in mestni urbanist. Leta 2006 je bil na Listi Zorana Jankovića izvoljen v mestni svet in bil nato imenovan za podžupana. Z ekipo sodelavcev je leta 2007 začrtal vizijo dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2025 in skoraj dve desetletji vodil njeno uresničevanje.

"Skozi njegovo prostorsko vizijo se je Ljubljana v treh mandatih prerodila v živahno in lepo urejeno glavno mesto s preoblikovanjem javnih prostorov po načelih in metodah sodobnega in trajnostnega urbanističnega in arhitekturnega načrtovanja," so še zapisali.

Mestni svetniki bodo na aprilski seji odločali tudi o letošnjih dobitnikih nagrad glavnega mesta. Občinska komisija zanje predlaga Roberta Pešuta - Magnifica, Waldorfsko šolo Ljubljana, Zavod Katoliška mladina, nekdanjega dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije Antona Podobnika in direktorja podjetja Žale Roberta Martinčiča.

Za dobitnike plakete glavnega mesta Ljubljana pa občina predlaga pevca Rafka Irgoliča, skupino inštruktoric in inštruktorjev SIM-centra Zdravstvenega doma Ljubljana, združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija, odvetnika Andreja Razdriha, utemeljitelja vsakoletne prireditve Novi rock Igorja Vidmarja, društvo Delavska svetovalnica in umetnostnozgodovinski študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino.