V okviru projekta bo ob medobčinskem sodelovanju in evropskem sofinanciranju vsaka občina pridobila ta strateški dokument, pomemben za trajnostno mobilnost in celostno prometno načrtovanje.

Občina Straža je kot nosilka konzorcija kandidirala na javnem razpisu ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter za izdelavo občinskih prometnih strategij pridobila 78.400 evrov nepovratnih kohezijskih sredstev. Z danes podpisano pogodbo so občine uredile medsebojno sodelovanje v konzorciju.

Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk so manjše občine z razvejanim cestnim omrežjem in medsebojno povezanim prometnim sistemom, so poudarili na Občini Straža. Po njihovih navedbah te dolenjske občine povezuje skupni interes za spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Velik delež poti prebivalcev namreč ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj njih, zato je po mnenju sodelujočih dobrodošlo sodelovanje sosednjih občin in usklajevanje posameznih občinskih celostnih prometnih strategij, ko gre za vprašanja skupnega interesa.

Glavni in skupni cilj projekta je izdelava omenjenih strateških dokumentov, ki jih lokalne skupnosti potrebujejo za črpanje kohezijskih sredstev za trajnostne projekte mobilnosti v programskem obdobju 2021–2027. Strategija velja za dokument, ki predstavlja nadgradnjo temeljnih dokumentov občine in sledi načelom celostnega načrtovanja prometa ter v ospredje postavlja ljudi in kakovost njihovega bivanja, so pojasnili na straški občini.

S celostno prometno strategijo bodo občine po državi začrtale realno izvedljive ukrepe na področju prometa, s katerimi bodo dosegale spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin, zmanjševanja emisij in negativnih vplivov prometa na okolje. Med glavnimi vidiki strategij bodo kolesarske steze, območja za pešce in kolesarje, izboljšanje javnega prometa ter ukrepi za umirjanje prometa.

Posamezna občina naj bi v okviru priprav svojih občinskih celostnih prometnih strategij, ki jo bo v sklepni fazi potrjeval občinski svet, na različne načine sodelovala tako s strokovno javnostjo kot z zainteresirano javnostjo ter prebivalci. Veliko pozornosti naj bi pri pripravi namenili analizi trenutnih prometnih razmer in potovalnih navad občanov.