Izglasovali so namreč predlog svetnika Stranke mladih – Zeleni Evrope, da se odločanje prestavi za 14 dni, vmes pa vključijo v proračun manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog.

Mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič je predlagal umik druge obravnave proračunov z dnevnega reda, ker meni, da bi z obravnavo mestni svet "soglašal s podfinanciranjem" občine s strani države. Po njegovih ocenah je nujen popravek prihodkovne strani proračuna, ki bo ustrezno povečan za višino sredstev, ki bi jih država skladno z ustavo morala zagotoviti občini za izpolnjevanje obveznih nalog, ki jih je z zakoni prenesla nanjo.

"Potem bomo dejansko imeli v rokah nekaj, s čimer bomo lahko od države zahtevali ta denar," je dejal. Po njegovi oceni gre za okoli 50 milijonov evrov.

Predlog za umik je podprlo 22 od prisotnih 42 mestnih svetnikov. Med njimi so bili predstavniki svetniške skupine SDS, ki ima po združitvi z Listo Franca Kanglerja – NLS 12 glasov, in Gibanja Svoboda z desetimi člani.

"Dejansko je občina podfinancirana in ne vemo, kako daleč so prišle medresorske skupine pri izračunih, koliko sredstev manjka. Predlog za umik je za nas sprejemljiv, da v 14 dneh dobimo te podatke in vpišemo v proračun ta znesek, ki nam pripada. Potem pa lahko občina skozi medresorsko usklajevanje ali tudi sama vloži tožbo. Če je kršena ustava, je to običajna pot," je dejala predstavnica Gibanja Svoboda Karin Jurše.

"Teh 14 dni ne pomeni nobene katastrofe. Proračun je na prihodkovni strani načrtovan nerealno, vključene so tudi podražitve, ki smo jih na prejšnji seji zavrnili. Ko bo proračun pripravljen realno, ga bomo s veseljem podprli," je dodal svetnik SDS-a Željko Vogrin.

Na drugi strani je Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev opozoril, da je nadaljnje zamikanje obravnave proračunov izredno škodljivo. "Čas je, da se nehamo zafrkavati med seboj in pokažemo Sloveniji, da znamo skupaj nekaj narediti, ne pa da delujemo na ravni vrtca," je protestiral.

"Z umikom samo izgubljamo čas, od sprejetja proračuna pa so odvisni številni programi, ki jih s tem ogrožamo," je dodal mestni svetnik NSi-ja Zdravko Luketič. "Aprila si tega umika res ne moremo privoščiti, to je škodljivo za mesto," je bila ogorčena tudi Alenka Iskra iz SD-ja.

Podžupan Samo Peter Medved, ki sodi v županovo svetniško skupino Arsenovič za Maribor, je ravnanje svetnikov, ki so podprli umik, označil za neodgovorno. "V 14 dneh se podfinanciranost ne bo rešila, to je čista manipulacija," je dejal.

Besen je bil tudi župan Saša Arsenovič, ki je spomnil, da so obravnavo proračunov na željo svetniških skupin enkrat že prestavili, medtem pa so se več mesecev ukvarjali s pripombami svetnikov in sestavili "bistveno" popravljen predlog. "Zavedati se morate, da s tem podaljšujete izvedbo razpisov in postajate grobar tega mesta. Tudi vi ste bili izvoljeni zato, da razvijate mesto, ne pa da se borite proti meni po volitvah," je dejal.

Ponovil je, da bo zaradi nesprejetja proračunov oteženo delovanje občine in njenih podsistemov. "Vse mesto bo čutilo posledice. Sprejemanje odgovornosti pomeni sprejemanje odločitev," je dejal in dodal, da problema podfinanciranja občine ni mogoče rešiti v 14 dneh.

Letošnji proračun je bil za današnjo sejo predlagan v višini 190,9 milijona evrov, kar je za okoli 1,7 milijona evrov manj kot v prvi obravnavi. Proračun za prihodnje leto pa je bil s 145,5 milijona evri za 3,4 milijona višji od prvotnega predloga.

Mestni svetniki so danes potrdili mandat Sonji Porekar Petelin, ki je nadomestila mestnega svetnika Gibanja Svoboda Andreja Rajha, ki se je moral umakniti zaradi nezdružljivosti s funkcijo državnega sekretarja. Soglašali so tudi s spremembo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gostilne Mak na Pobrežju, kjer je predvidena izgradnja atrija z razširjeno gostinsko ponudbo in hotelskimi namestitvami.

Veliko pomislekov so imeli glede potrditve odstopanja od določil prostorskega akta za zemljišče pri Mestnem parku, kjer zasebni investitor načrtuje stavbo. Maja Reichenberg Heričko iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnila, da investitor parcelo že lahko pozida, akt mu omejuje le lego. Na koncu je z izjemo soglašalo 25 mestnih svetnikov, 13 jih je bilo proti.