Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih pripombe in predloge lastnikov in druge zainteresirane javnosti zbira do 12. junija.

Osnutki sklepov so pripravljeni na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je oblikovala državna tehnična pisarna na strokovnih podlagah strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke, je v sredo v sporočilu za javnost navedla služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih.

Osnutki sklepov se nanašajo na nekatere objekte iz omenjenih občin, za preostale objekte, ki so bili evidentirani kot ogroženi, pa se strokovna mnenja še pripravljajo. Tako bo vlada na današnji seji predvidoma obravnavala predlog sklepa za odstranitev objektov še v Občini Šmartno ob Paki in Mestni občini Celje.

V Občini Rečica ob Savinji je predvidena odstranitev 13 objektov, v Gornjem Gradu, Šoštanju in Lučah po enega, na Ljubnem ob Savinji in v Mozirju po petih objektov, v Nazarjah pa treh objektov.

To so objekti, ki so po oceni državne tehnične pisarne močno ogroženi zaradi plazov ali so tako poškodovani, da njihova obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna, lahko bi bili tudi nevarni za življenje ljudi.

Lastniki objektov s sklepi o odstranitvi se bodo lahko odločili med možnostmi, ki jih ponuja interventni zakon, in sicer bodo lahko izbrali gradnjo nadomestitvenega objekta, izplačilo odškodnine ali nakup nadomestne nepremičnine.

Gradnja nadomestitvenih objektov bi se lahko po napovedih vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica začela v drugi polovici leta. Upravičenci bodo lahko izbirali med 12 arhitekturnimi rešitvami, ki jih je na natečaju izbralo ministrstvo za solidarno prihodnost v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor. Pet rešitev je za eno- in dvostanovanjske stavbe, tri za dvojčke, štiri pa za vrstne hiše.

Skupaj je kot potencialno ogroženih z vidika poplav, plazov ali erozije tal za zdaj evidentiranih 348 objektov, ki pomenijo potencialno grožnjo za zdravje in življenje ljudi, ni pa to še končna številka. Nekatere občine še nimajo nadomestnih lokacij za gradnjo novih stanovanjskih objektov.