Mestni svetniki so se na sredni seji seznanili tudi s tremi končnimi poročili nadzornega odbora občine, medtem ko nadzor poslovanja občinskih MPIK in Spoturja še poteka.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vrtec Slovenj Gradec ima 12 enot v slovenjgraški in mislinjski občini, trenutno pa te enote obiskujejo 904 malčki. Ena od enot je že v Pamečah, kjer so dva oddelka uredili v stanovanjskem bloku, po izgradnji novega vrtca pa bodo omenjena oddelka preselili na novo lokacijo.

Za naložbo so se na občini odločili zaradi naraščanja vpisa v vrtec, kar sovpada tudi z intenzivnejšo gradnjo novih stanovanj v občini v zadnjem obdobju. V Pamečah bodo zgradili vrtec z osmimi oddelki in možnostjo še enega dodatnega. Hkrati bodo za potrebe društev in lokalnega okolja zgradili večnamensko dvorano, ki jo bodo malčki v dopoldanskem času uporabljali za telovadnico in prireditve.

Trenutno ni odprtega nobenega razpisa države, na katerega bi se občina lahko prijavila za pridobitev sredstev za sofinanciranje te večmilijonske naložbe, zato so se odločili, da bodo naložbo izvedli z javno-zasebnim partnerstvom.

Mestni svetniki so v sredo potrdili osnutek odloka, ki bo to urejal, ter predinvesticijsko dokumentacijo za projekt. Dokončno bodo odlok, ki predvideva 15-letno koncesijsko razmerje z izbranim koncesionarjem, sprejemali verjetno v maju, nato pa bodo stekli nadaljnji postopki.

Župan Tilen Klugler je za STA ocenil, da interes zasebnikov za tovrstno gradnjo in nadaljnje upravljanje z objektom obstaja, občina je namreč že prejela dve vlogi o zainteresiranosti potencialnih investitorjev. Načrtujejo, da bi vrtec v uporabo ponudili proti koncu leta 2025, izbranemu koncesionarju pa bo občina plačevala letno uporabnino. Njena višina bo znana po izbiri koncesionarja in zaključenih pogajanjih.

Župan pa je povedal, da je Slovenj Gradec edina slovenska mestna občina, ki je v minulem obdobju iz mehanizma CTN počrpala vsa zanjo razpoložljiva sredstva. Za sofinanciranje velikih naložb se je morala tudi zadolžiti.

Ob koncu seje je odstop podal eden od petih mestnih svetnikov iz stranke Gibanje Svoboda, Jože Lenart. Za to se je odločil v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ki v tretjem poglavju govori o omejitvah poslovanja, je pojasnil v odstopni izjavi. Položaj je namreč pomenil omejitve poslovanja s pravno osebo v lasti njegovega brata, je dodal. Mestni svet, ki šteje skupno 25 članov, bo ugotovitvi sklep glede odstopa predvidoma sprejel na naslednji seji. Občinska volilna komisija bo nato pozvala naslednjega kandidata z liste Gibanja Svoboda glede na volilni izid, da poda izjavo o sprejemu funkcije mestnega svetnika za preostanek mandata. Kdo je naslednji z liste, za zdaj še ni uradno znano.