Prenovo v vrednosti okoli 400.000 evrov je do 100.000 evrov sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, preostalo je dodala občina.

Telovadnico so pred leti že zunanje energetsko sanirali, sicer pa od zgraditve pred dobrimi tremi desetletji vanjo niso posebej vlagali, je razloge za obnovo pojasnil ravnatelj Stanko Čerpnjak.

Že pred nekaj leti so odstranili odpadajočo zvočno izolacijo, zdaj so torej na strop namestili novo. Telovadnica ima tudi na novo pobrušen parket, obnovljen strop in stene, na katerih so nove zaščitne obloge in tudi letveniki. Okna so zamenjali in na novo dodali senčila ter elektronsko upravljanje, zamenjali so celotno razsvetljavo in akustične obloge na stropu. Nova je tudi oprema, od golov, košev, delilnih zaves do blazin in drugega. Prvič je v tej telovadnici tudi plezalna stena. Nameščena pa so še dodatna vrata, ki bodo v pomoč ob prireditvah.

Županja Vera Markoja se je na prireditvi ob slovesnem odprtju telovadnice zahvalila vsem za sodelovanje in učencem, zaposlenim ter uporabnikom telovadnice zaželela uspešno delo in veliko uspehov pri športnih aktivnostih.